Na całym świecie 17 czerwca obchodzony jest dzień Walki z Pustynnieniem i Suszą. Został on wyznaczony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 30 stycznia 1995 r.

Głównym celem obchodów tego dnia jest zwrócenie uwagi na sposoby zapobiegania przed pustynnieniem i suszą.

Zgromadzenie Ogólne ONZ zaapelowało do państw, aby położyć większy nacisk na międzynarodową współpracę w zakresie zwalczania zjawiska pustynnienia i skutków suszy oraz realizacji postanowień Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zwalczania pustynnienia w krajach poważnie dotkniętych suszą i pustynnieniem. Konwencję przyjęto w Paryżu 17 czerwca 1994 r. Polska przyjęła Konwencję 17 listopada 2001 r.

Polska należy do krajów, którą mają ubogie zasoby wodne. Do takiej sytuacji przyczyniają się m.in. zmiany klimatyczne oraz niewłaściwe zarządzanie dostępnymi, ograniczonymi zasobami wody.

Aby uświadomić wszystkim jak ważny jest to problem Ministerstwo Klimatu ogłosiło program „Moja Woda” na prowadzenie tzw. małej retencji, czyli budowy przydomowych urządzeń do zatrzymywania wody opadowej. Jak informuje Ministerstwo Klimatu Program pozwoli sfinansować 20 tys. instalacji przydomowej retencji.

Oszacowano, że dzięki temu nastąpi zatrzymanie 1 mln metrów sześciennych rocznie na prywatnych działkach. Dzięki temu zostanie odciążona kanalizacja i zmniejszy się ryzyko podtopień w wyniku deszczów nawalnych. Każdy właściciel domu jednorodzinnego będzie mógł otrzymać dotację do 5 tys. zł, przy czym nie więcej niż 80% kosztów, które zostaną poniesione po 1 czerwca 2020 r. NFOŚiGW przekaże pieniądze do szesnastu WFOŚiGW, które są bliżej beneficjentów. To one będą przyjmowały od początku lipca 2020 r. wnioski właścicieli domów jednorodzinnych na przydomowe mikroinstalacje wodne.

Czytaj więcej

Skomentuj