We Wrocławiu prezesi Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i spółki Średzka Woda podpisali umowę na unijną dotację z Programu Infrastruktura i Środowisko. – To pierwsza na Dolnym Śląsku umowa z tego programu na inwestycje z gospodarki wodno-ściekowej – podkreśla Ewa Mańkowska, prezes zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu.

Europejskie wsparcie umożliwi m.in. rozbudowę oczyszczalni ścieków, położenie ponad 20 km sieci kanalizacji sanitarnej, z której skorzysta ponad 2,6 tys. mieszkańców Środy Śląskiej, Ciechowa i Bukówka. Łączna wartość projektu wynosi ponad 34 mln zł. W tym dotacja z Unii Europejskiej to 17 mln zł a pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu – 10 mln zł. Dołoży też Gmina Środa Śląska – 7,6 mln zł. Środki własne beneficjenta projektu czyli spółki Średzka Woda to 139,7 tys. zł.

Jakie będą efekty zaplanowanych inwestycji? Jakość odprowadzanych ścieków będzie taka jak nakazuje krajowe i unijne prawo. – To ważne nie tylko dla ochrony środowiska i ludzkiego zdrowia – komentuje Antoni Biszczak, prezes zarządu spółka Średzka Woda.

Dolnośląskie samorządy i spółki planują m.in.: budowę 2 nowych oczyszczalni ścieków w Sulikowie i Nowogrodźcu. Chcą zmodernizować 8 oczyszczalni ścieków w: Dzierżoniowie, Oławie, Ziębicach, Strzegomiu, Chociwelu, Środzie Śląskiej i Bystrzycy Kłodzkiej. W planach jest również budowa ok. 400 km kanalizacji i ok. 80 km sieci wodociągowej. Dwanaście projektów (o wartości poniżej 25 mln euro, obsługiwanych przez WFOŚiGW we Wrocławiu) jest wyceniane na ponad 600 mln zł. Wnioskowana kwota o dofinansowanie to ponad 377 mln zł.

Jednak regionalna statystyka jest wyższa. Są jeszcze trzy samorządowe projekty, o wartości powyżej 25 mln euro, obsługiwane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska. Po ich uwzględnieniu łączna wartość dolnośląskich projektów osiąga ok. 1 mld zł. Z planowanych inwestycji skorzysta ponad 65 tys. Dolnoślązaków.

źródło: WFOŚiGW we Wrocławiu

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj