Przyznano dodatkowe 170 mln euro na działanie 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w pierwszym priorytecie Programu Infrastruktura i Środowisko – poinformował Stanisław Gawłowski, sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska.

Komitet Koordynacyjny Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia (KK NSRO) zatwierdził 9 lutego br. zmiany dotyczące alokacji dodatkowych środków wspólnotowych.

W przypadku Programu Infrastruktura i Środowisko zdecydowano m.in. o przyznaniu kwoty 170 mln euro z tzw. dostosowania technicznego na realizację priorytetu I – Gospodarka wodno-ściekowa. Środki te zostaną przeznaczone na dofinansowanie projektów znajdujących się na liście rezerwowej w ramach ostatniego konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Środowiska w tym działaniu.

W celu ostatecznego zwiększenia alokacji na gospodarkę wodno-ściekową konieczna będzie zmiana Programu. Nie wstrzyma to jednak procesu podpisywania kolejnych umów o dofinansowanie, ponieważ Ministerstwo Finansów wyraziło zgodę na tymczasowe „przekroczenie” limitu środków przeznaczonych na priorytet I PO IiŚ.

źródło: mos.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj