W Białymstoku cztery gminy powiatu hajnowskiego podpisały umowy na dofinansowanie swoich inwestycji proekologicznych w ramach specjalnego programu Ministerstwa Środowiska “Zrównoważony Rozwój Rejonu Puszczy Białowieskiej”.

Łącznie 21 mln zł na projekty proekologiczne trafi do gmin z terenu Puszczy Białowieskiej w formie preferencyjnych pożyczek i dotacji wypłacanych do 2015 roku. Pieniądze zostaną przeznaczone m.in. na budowę kanalizacji sanitarnej, montaż przydomowych oczyszczalni ścieków czy instalację kolektorów słonecznych, ale też na uzupełnienie tzw. wkładu własnego w innych projektach dofinansowanych ze środków UE.

Jako pierwsze umowy podpisały gminy: Białowieża, Czyże, Dubicze Cerkiewne i Narewka, które otrzymają dotacje w wysokości 6,3 mln zł. Kolejne umowy w formie pożyczek na łączną sumę 15 mln zł zawierane będą w najbliższym czasie. Od 2012 roku gminy mogą rozpocząć zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków oraz kolektorów słonecznych do ogrzewania wody użytkowej.

Pieniądze dla gmin powiatu hajnowskiego, na realizację zadań z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, pochodzą z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach ministerialnego programu „Zrównoważony Rozwój Rejonu Puszczy Białowieskiej”.

źródło: mos.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj