Obok niedostatecznych zasobów wody pitnej na świecie, jej jakość jest drugim w hierarchii ważności problemem naszej Planety i jemu właśnie poświęcone będą tegoroczne odchody Światowego Dnia Wody. Ich hasłem przewodnim będzie „Czysta woda dla zdrowego świata”.

Tegoroczna kampania ma na celu:

– poniesienie świadomości znaczenia jakości wody dla stanu ekosystemów i dobrostanu ludzi,
– podniesienie jakości wody na świecie poprzez propagowanie wśród rządów, społeczeństw, organizacji i indywidualnych ludzi aktywnego działania na rzecz zrównoważonej gospodarki wodą, poprzez zapobieganie zanieczyszczeniom, dbałość o czystość własnego środowiska i budowę systemów oczyszczania i ponownej utylizacji wody.

Według danych UNICEF i Światowej Organizacji Zdrowia:
    * Prawie 20 procent zgonów wśród dzieci (1,5 miliardów rocznie) spowodowanych jest przez biegunkę zakaźną, będącą drugą po zapaleniu płuc główną przyczyną śmierci wśród dzieci.
    * O prawie miliard dni szkolnych można byłoby zmniejszyć absencję szkolną będącą wynikiem zachorowań na biegunkę, gdyby stacje uzdatniania wody były powszechnie dostępne.
    * Ponad 130 milionów ludzi jest codziennie narażonych na spożywanie wody zawierającej arszenik w ilościach wielokrotnie przekraczających normy ustanowione przez WHO.
    * Budowa stacji uzdatniania wody pozwala zredukować statystyki śmiertelności nawet o 39 procent. W skali świata, powszechna budowa stacji uzdatniania wody pozwoliłaby uniknąć 1,9 miliardów zachorowań wywołanych spożywaniem niezdrowej wody.

W organizację obchodów Dnia, obok głównej agendy – Programu Środowiskowego Narodów Zjednoczonych (UNEP), zaangażowanych jest kilka innych agend ONZ oraz organizacji międzynarodowych, jak Program Narodów Zjednoczonych ds. Osiedli Ludzkich (UN-Habitat), Rada Doradcza Sekretarza Generalnego UN do spraw Wody i Higieny (UNSGAB), Światowy Fundusz Żywnościowy (FAO), Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), UNESCO, UNCEF oraz Światowy Program Narodów Zjednoczonych ds. Wody.

Obchodzony od 1993 roku, Międzynarodowy Dzień Wody ustanowiony został przez Zgromadzenie Ogólne NZ z inicjatywy uczestników Konferencji ma temat Środowiska i Rozwoju. Co roku obchody koncentrują się na jednym wybranym zagadnieniu związanym z wodą. W poprzednich latach tematami były: Wody przygraniczne (2009), Higiena (2008), Problemy niedoboru wody na świecie (2007), Woda i kultura (2006), Woda i życie (2005), Woda i katastrofy naturalne (2004), Woda dla przyszłości (2003), Woda dla rozwoju (2002), Woda w XXI wieku (2000).

źródło: unesco.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj