Samorządy z Dolnego Śląska otrzymają unijne wsparcie na docieplenie placówek edukacyjnych i kultury. Projekt opiewa na 30 mln zł. Wsparcie udzielane jest przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

– To bardzo dobra wiadomość dla mieszkańców czterech miast i gmin, a także powiatu świdnickiego. Przedszkola, szkoły, domy kultury i biblioteka doczekają się zupełnie nowego wyglądu. Ale nie chodzi tu tylko o estetykę ale poprawę komfortu nauki w placówkach oświatowych. Po zakończeniu prac termomodernizacyjnych samorządy będą płacić mniejsze rachunki za ciepło – mówi Wojciech Murdzek, prezydent Świdnicy. – Według przedstawicieli funduszu ochrony środowiska nasz projekt jest jednym z największych i najlepiej przygotowanych w skali kraju. Usłyszeliśmy wprost, że Świdnica jako lider projektu wykonała gigantyczną pracę. W oczach osób decydujących, właśnie łączone projekty kilku gmin, które prowadzi jedna, są wysoko oceniane.

W projekcie „Termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej pełniących funkcje edukacyjne i kulturalne na obszarze Przedgórza Sudeckiego i Niziny Śląskiej” biorą udział: miasto Świdnica, gmina Świdnica, gmina Jawor, gmina Świebodzice, powiat świdnicki.

Łącznie projekt obejmuje termomodernizację 19 obiektów (przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoła ponadgimnazjalna, domy kultury, biblioteka). Celem projektu jest zaoszczędzenie energii oraz zmniejszenie emisji dwutlenku węgla. Wartość projektu to 30,5 mln zł, w tym unijne wsparcie wyniesie 11,5 mln zł.

Zakończenie projektu przez wszystkich partnerów planowane jest na IV kwartał 2013 r. Umowa z NFOŚiGW dotyczy dofinansowania projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

źródło: um.swidnica.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj