1 / 4

Skwery u zbiegu ulic Bergera i Roboczej w Poznaniu zyskają nowy wygląd. Zamiast wydeptanego trawnika, w najbliższych dniach pojawią się tutaj nowe nasadzenia zieleni oraz elementy małej architektury.

Niestety, na widok zaniedbanych przestrzeni narażeni są mieszkańcy wielu poznańskich dzielnic. Z problemem tym stara się walczyć Zarząd Dróg Miejskich, który podejmuje działania mające na celu poprawę jakości m.in. miejskich skwerów. Tym razem uda się to dzięki współpracy z Radą Osiedla Wilda.

– Założenia projektowe podlegały ustaleniom z przedstawicielami Rady Osiedla Wilda, która przeznaczyła własne środki finansowe na realizację tych prac. – informuje Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu – W ramach rewaloryzacji, zostaną przeprowadzone kompleksowe roboty na trzech skwerach, polegające na wymianie podłoża, a następnie posadzeniu drzew i krzewów ozdobnych (m.in. robinie akacjowe odm. ‘Bessoniana’ i róże okrywowe w odm. ‘Maraton”). W projekcie przewidziano również elementy małej architektury (ławki i kosz na śmieci).

Rewaloryzacja ma się zakończyć najpóźniej 20 kwietnia.

Czytaj więcej

Skomentuj