W gminie Strzegom za unijne środki zostanie zbudowane ok. 50 km kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowana oczyszczalnia ścieków. Do nowej sieci kanalizacyjnej zostanie przyłączonych ponad 5,5 tys. osób.

Całkowity koszt projektu to ponad 49 mln zł, w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej to blisko 36 mln zł. Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu wyniesie ok. 12 mln zł.29 lipca w siedzibie WFOŚiGW we Wrocławiu odbyło się przekazanie potwierdzenia ministra środowiska w sprawie dofinansowania projektu „Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej w gminie Strzegom” w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. 

źródło: WFOŚiGW we Wrocławiu

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj