24 sierpnia Gmina Lubsko podpisała umowę o dofinansowanie projektu „Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie miasta i gminy Lubsko” z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.

Gmina pozyskała dofinansowanie na realizację inwestycji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 (priorytet I Gospodarka wodno-ściekowa; działanie I.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM) w wysokości blisko 37,2 mln zł. Szacunkowa wartość projektu to ponad 90 mln zł brutto (wartość ta może ulec zmianie w wyniku rozstrzygniętych przetargów)
 
Projekt zakłada:
– budowę kanalizacji w miejscowości Lubsko, Górzyn, Lutol, Małowice, Stara Woda, Białków, Budziechów o długości 47,623 km;
– modernizację części kanalizacji w miejscowości Lubsko – długość zmodernizowanej sieci 4,04 km;
– modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Lubsku.

Harmonogram projektu:
    * wrzesień – grudzień – przeprowadzenie procedur przetargowych na: pomoc techniczną, inżyniera kontraktu oraz roboty budowlane;
    *  I kwartał 2011 rok – II kwartał 2013 rok – realizacja zakresu rzeczowego projektu;
    *  III kwartał 2013 rok – rozliczenie projektu;
    *  III kwartał 2013 rok – 2018 rok – monitoring i zachowanie trwałości projektu.

źródło: lubsko.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj