W tym roku na usuwanie azbestu jednostki samorządu terytorialnego otrzymają 4 mln zł – poinformowało Ministerstwo Gospodarki. Priorytetem ministerstwa jest wspieranie bezpośrednie i pośrednie samorządu terytorialnego, a pozyskane przez administrację lokalną środki z ministerstwa będą ważną częścią kwot przeznaczanych na usuwanie wyrobów zawierających azbest

W ramach projektowanego nowego „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032” planowane jest m.in. wprowadzenie ułatwień dla właścicieli nieruchomości zawierających wyroby azbestowe, głównie chodzi o  umożliwienie usuwania azbestu bez konieczności korzystania z usług specjalistycznych firm. Program zakłada m.in, że działania dotyczące usuwania wyborów azbestowych będą umieszczane wśród priorytetów funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Z 4 mln na dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego na inwentaryzację wyborów azbestowych, przygotowanie planów usuwania wyrobów zawierających azbest oraz opracowanie dokumentacji technicznej przeznaczono kwotę 1,6 mln zł. Pozostałe środki przeznaczono na działania informacyjne, monitoring realizacji programu oraz działania w zakresie ochrony zdrowia.

Finansowanie działań dotyczących azbestu możliwe jest w ramach krajowych funduszy ochrony środowiska, a beneficjentami mogą być jednostki samorządu terytorialnego. W tej sprawie do gmin trafił specjalny Poradnik przygotowany przez resort (dostępny także na www.bazaazbestowa.pl).

Drugim źródłem są  fundusze unijne. Ministerstwo Gospodarki zapowiedziało już wprowadzenie ułatwień procesu pozyskiwania środków na ten cel.

Źródło: PAP – Samorząd

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj