13 września podpisano umowę na dofinansowanie projektu ściekowego w gminie Myszyniec w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w msc. Myszyniec Stary, części msc. Myszyniec-Koryta i Wolkowe (zlewnia I-V) oraz budowa kolektora sanitarnego wraz z przebudową przepompowni i rozbiórką oczyszczalni ścieków „BIOBLOK MUa50” w Myszyńcu” zakłada budowę 17 kilometrów sieci kanalizacyjnej w systemie grawitacyjno – ciśnieniowym z czterema przepompowniami ścieków. Z nowego systemu będą korzystać 174 gospodarstwa domowe w msc. Myszyniec Stary, Wolkowe i Myszyniec-Koryta. Nowa sieć zostanie połączona z istniejącą kanalizacją sanitarną oraz wybudowaną w Myszyńcu w 2005 r. oczyszczalnią ścieków „BIONIP” o przepustowości 400 m3/dobę.

W ramach inwestycji planowane jest także wybudowanie 370 m kolektora sanitarnego tłocznego, przebudowanie istniejącej przepompowni ścieków i rozebranie istniejącej, starej, awaryjnej oczyszczalni ścieków „BIOBLOK MUa50” w Myszyńcu przy ul. Dzieci Polskich (w sąsiedztwie budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej). Dodatkowo powstanie 146 m kanału sanitarnego grawitacyjnego, który umożliwi przetłoczenie ścieków do istniejącego systemu kanalizacyjnego przy ul. Henryka Sienkiewicza (w sąsiedztwie sklepu JBB) połączonego z oczyszczalnią ścieków „BIONIP”.

Całkowita wartość projektu: 6 810 261,57 zł
Kwota dofinansowania: 5 522 244,25 zł
Poziom dofinansowania: 85%
Beneficjent: Gmina Myszyniec

źródło: myszyniec.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj