Województwo łódzkie przeznaczy 50 mln zł na infrastrukturę wodociągową i kanalizacyjną. Pieniądze zostaną przeznaczone na przydomowe oczyszczalnie ścieków, sieci wod-kan i stacje uzdatniania wody.

Zarząd województwa łódzkiego, korzystając ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, przeznaczy 50 mln zł na rozwinięcie infrastruktury wodno-ściekowej.

Pieniądze zostaną zagospodarowane na wybudowanie zbiorowych i przydomowych oczyszczalni, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, stacji uzdatniania wody i punktów poboru wody na terenach wiejskich województwa łódzkiego.

Podczas konferencji prasowej zorganizowanej 3 marca, w której wzięli udział przedstawiciele władz województwa łódzkiego, wójtowie gmin: Zduny, Goszczanów a także dyrekcja  departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w urzędzie marszałkowskim, wskazano na aktywny udział władz województwa w zakresie polepszenia jakości życia mieszkańców dzięki rozbudowie infrastruktury wodno-ściekowej. Planowane przedsięwzięcia mają przyczynić się także do poprawy warunków środowiska naturalnego.

Otrzymane z Europejskiego Funduszu środki gmina Goszczanów planuje przeznaczyć na postawienie 180 przydomowych oczyszczalni ścieków oraz odcinek sieci wodociągowej z przyłączeniami. Koszt przytoczonych inwestycji szacowany jest na ponad 3 mln zł, z czego dofinansowanie pokryje 63 % jego wartości.

Przyznane wsparcie wyniosło do 2 mlnn zł dla gminy i zostało rozdysponowane dla 42 przedsięwzięć, a na ich realizację samorządy otrzymały trzy lata. Dotychczas zgłoszono 86 wniosków z prośbą o przyznanie wsparcia na łączną sumę 100.443.530 zł. W następnym naborze do rozdysponowania pozostało jeszcze 19,8 mln zł.

Czytaj więcej

Skomentuj