1 / 4

W dniach 21-23 września w Zakopanem odbył się 60. Zjazd Krajowego Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast połączony z Jubileuszem 30-lecia działalności Forum.

 

W spotkaniu wzięło udział niemal 450 osób. Podczas spotkania wręczone zostały wyróżnienia: brylantowe, diamentowe, srebrne i brązowe dyplomy dla członków zwyczajnych KFDZOM a także dla członków wspierających założycieli KFDZOM oraz za wieloletni udział w działalności KFDZOM.

Od 30 lat razem

Wśród wyróżnionych i nagrodzonych osób znaleźli się między innymi Magdalena Dutka – prezes Abrys Sp. z o.o. oraz Robert Rosa – wiceprezes Abrys sp. z o.o. Uhonorowano również Tomasza Szymkowiaka – dyrektora ds. wydawnictw Abrys sp. z o.o. Odebrali oni Dyplomy 30-lecia KFDZOM w podziękowaniu za szczególny wkład w rozwój polskiej gospodarki odpadami a także Diamentowy Dyplom 30-lecia KFDZOM za wieloletni udział w działalności Krajowego Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast i Złotą Paterę 30-lecia KFDZOM za stałe partnerstwo o szczególnym znaczeniu w KFDZOM. Abrys Sp. z o.o. od lat jest partnerem Krajowego Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast.

Dyplomami 30-lecia uhonorowano również osoby, związki, izby gospodarcze i stowarzyszenia nie będące członkami Forum za wieloletnią działalność na rzecz rozwoju polskiej gospodarki odpadami oraz prawników specjalizujących się w dziedzinie oczyszczania miast i gospodarki odpadami za osobisty wkład w rozwój polskiej gospodarki odpadami. Wręczono również dyplomy dla organizacji odzysku i innych podmiotów za wkład w rozwój polskiej gospodarki odpadami

Wręczono również dyplomy 30-lecia KFDZOM w podziękowaniu za wkład dydaktyczno-naukowy w rozwój polskiej gospodarki odpadami oraz wyróżnienia “Ludzi dużego formatu”.

Jak to się wszystko zaczęło?

– Gospodarki odpadami wtedy… po prostu nie było. Funkcjonowały zakłady oczyszczania miasta. Ich zadaniem było zebranie i odwiezienie odpadów na składowisko czy raczej, według dzisiejszego nazewnictwa i dzisiaj obowiązujących standardów – wysypisko. Fakt, że wtedy funkcjonowało jedynie oczyszczanie miast, ma odzwierciedlenie w nazwie naszego Forum do dzisiaj. Wtedy dopiero zaczynaliśmy myśleć o gospodarce odpadami z prawdziwego zdarzenia. Przygotowywaliśmy się do zmian, często sami te zmiany staraliśmy się zainicjować – wspomina początki powstawania KFDZOM prezes Wojciech Janka.

Po latach…

Z perspektywy czasu, prezes Janka ocenia, iż największym i widocznym gołym okiem sukcesem jest, budowa trzystu instalacji komunalnych, szczelnie obejmujących swoim zasięgiem cały kraj. – Mamy najnowocześniejsze technologie, olbrzymią – bodaj największą w Europie – ich różnorodność, czyli bogactwo. Zmienił się także na lepsze system odbioru odpadów, segregacja stała się powszechna. W stosunkowo krótkim czasie udało się nam znacznie skrócić dystans, który dzielił nas od krajów zachodniej Europy – mówił Wojciech Janka i podkreślił, że Krajowe Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast aktywnie uczestniczyło w tym procesie. To były setki wyjazdów studyjnych, konferencji, wreszcie zjazdów, a także pomoc w nawiązywaniu kontaktów, wsparcie merytoryczne i organizacyjne. Aby ten sukces był możliwy, konieczne było szybkie opanowanie sztuki zarządzania dużymi projektami i w tym zakresie staraliśmy się pomóc – mam nadzieję, że jak najefektywniej – podsumował.

 

 

Czytaj więcej

Skomentuj