W Strzelinie otwarto zmodernizowane obiekty miejscowego szpitala. Na budynkach zostały zainstalowane kolektory słoneczne.

Solary wspomagają ogrzewanie ciepłej wody użytkowej. Przeprowadzone także gruntowne termomodernizacje. Wymieniono okna, zostały wykonane izolacje ścian piwnic, docieplono ściany zewnętrzne i stropodachy. Wymieniono także instalacje c.o.

Wartość zadania to ponad 4,5 mln zł. Jego realizacja była możliwa dzięki montażowi finansowemu: 3,5 mln zł zostało wydatkowane z Regionalnego Programu Operacyjnego, a wsparcie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu we Wrocławiu wyniosło 1 mln zł.

Nowe inwestycje ograniczą zużycie gazu ziemnego wykorzystywanego w lokalnej kotłowni szpitala o około 197 tys. m³. Dzięki redukcji zanieczyszczeń ze spalania gazu do powietrza trafi mniej CO2 w ilości 388 ton w ciągu roku.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj