Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska we Wrocławiu udzieli pomocy finansowej na naprawę szkód po sobotniej powódzi. Milionowe dotacje zostaną przeznaczone na odbudowanie m.in. zniszczonych oczyszczalni ścieków i sieci wodociągowych.

– "Każdy wójt i burmistrz z gmin w zlewni Nysy Łużyckiej otrzymał od nas informację o możliwości wsparcia finansowego" – mówi Marek Mielczarek, prezes zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu. – "Przekażemy środki tylko na naprawę infrastruktury związanej z ochroną środowiska i gospodarką wodną" – zaznacza.

Fundusz do końca tego roku przeznaczy na te cele do 8 milionów złotych. WFOŚiGW pomoże również w pozyskiwaniu środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.

Na Dolnym Śląsku rozpoczęło się szacowanie strat. Wzdłuż odcinka Nysy Łużyckiej od Sieniawki, przez Bogatynie, Radomierzyce są zniszczone wszystkie ujęcia wody. Powódź wyrządziła także zniszczenia w zlewniach rzek Kwisa i Bóbr. Środki z Funduszu pomogą w odbudowie m.in. zniszczonych oczyszczalni ścieków, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, zalanych kotłowni w obiektach użyteczności publicznej czy składowisk odpadów komunalnych.
– Musimy jak najszybciej uruchomić wodociągi. Najważniejsze zadanie na dzisiaj, to dostarczenie wody pitnej dla mieszkańców zalanych terenów oraz ich sanitacja – ocenia Mielczarek.

O bezzwrotną dotację z WFOŚiGW mogą ubiegać się samorządy, powołane przez nie związki i stowarzyszenia oraz spółki z większościowym udziałem jest a także jednostki budżetowe. Wnioskodawcy muszą dołączyć do uproszczonych wniosków protokoły z komisyjnego oszacowania strat.

– "Pracownicy Funduszu odwiedzą gminy dotknięte przez żywioł i pomogą przy przygotowaniu takich wniosków" – zapewnia prezes WFOŚiGW.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj