Dolnośląskie elektrownie wodne zyskają wsparcie finansowe na modernizację. Koszt tych zadań wyniesie 10 mln zł, w tym wysokość kredytu: ok. 8 mln zł. Pomocy finansowej dla zakładów: Wrocław I i Wały Śląskie w gminie Brzeg Dolny udzieli Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska we Wrocławiu i Bank PKO.

Modernizacja turbin i generatorów pozwoli na dalsze funkcjonowanie obu elektrowni. Budowę elektrowni Wrocław rozpoczęto w 1921 r. Zakład w miejscowości Wały, uruchomiony w 1959 r., jest pierwszą z największych elektrowni wodnych wybudowanych w powojennej Polsce. 

Jak uzyskano środki na modernizację obu tych zakładów? WFOŚiGW we Wrocławiu udziela dopłaty do odsetek od kredytu z Banku PKO. Fundusz przez dwa lata będzie dopłacał łącznie kwotę ok. 0,5 mln złotych. To dźwignia finansowa: 1 złotówka z Funduszu umożliwi bowiem pozyskanie 10 nowych złotówek z Banku. 

W wyniku zaplanowanych prac wzrośnie produkcja energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych z obecnych 17.000 MWh do 17.850 MWh w ciągu roku. Cała Europa stawia na wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Komisja Europejska zakłada osiągnięcie 20 procentowego udziału energii ze źródeł odnawialnych w ogólnym zużyciu energii w UE do 2020 roku. 

Umowa na proekologiczny kredyt została podpisana 3.11.2009 r. pomiędzy przedstawicielami zarządów: WFOŚiGW we Wrocławiu – Marka Mielczarka, prezesa; Ewę Mańkowską, zastępcę prezesa i Jeleniogórskich Elektrowni Wodnych – Małgorzatę Wójcik-Stasiak, prezesa; Ryszard Turka, członka zarządu oraz pełnomocnikami PKO Banku Polskiego: Olgierda Bedełek, Annę Rachwał-Fiderę.

 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj