Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów orzekł, że leszczyńskie Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogranicza konkurencję – informuje Radio Merkury. UOKiK nałożył na MPWiK 8 tys. zł kary.

Zdaniem Urzędu – leszczyńskie wodociągi wykonanie przyłączy do sieci uzależniły od wydanej przez siebie zgody, przez co ograniczyły inwestorom możliwość wyboru wykonawców. Przedsiębiorstwo chce odwołać się do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

źródło: radiomerkury.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj