Miasto Jaworzno wraz z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w odpowiedzi na zainteresowanie ze strony mieszkańców postanowiły przedłużyć akcję „Zapłać mniej za kanalizację” na okres kolejnych sześciu miesięcy.

Założeniem realizowanej od początku września 2008 roku akcji jest wzbudzenie ekologicznej świadomości mieszkańców oraz odpowiedzialności za najbliższe środowisko naturalne wraz z utrwaleniem przekonania, że budowana kanalizacja tworzona jest właśnie na użytek mieszkańców. Zgodnie z obowiązującymi przepisami właściciel nieruchomości wyposażonej w zbiornik bezodpływowy (szambo) ma obowiązek przyłączyć posesję do istniejącej kanalizacji sanitarnej.

„Zapłać mniej za kanalizację” oznacza, że przez kolejne sześć miesięcy tj. do końca września 2009 r., osoby starające się o przyłączenie do miejskiej sieci kanalizacyjnej zostaną zwolnione z opłat administracyjnych, jakie do tej pory były pobierane przez MPWiK. Chodzi przede wszystkim o zwolnienie z opłat z tytułu uzgodnienia dokumentacji technicznej projektu przyłącza kanalizacyjnego (45,40 zł) oraz  opłat za odbiór przyłącza kanalizacyjnego (112,10 zł). Łącznie 157,50 zł.

Akcja skierowana jest do wszystkich mieszkańców, jednostek gospodarczych, przedsiębiorców, instytucji, którzy mają techniczną możliwość korzystania z miejskiej sieci kanalizacyjnej, czyli posiadają dostęp do kanalizacji sanitarnej na swej ulicy, lecz do tej pory nie wypełnili tego ustawowego obowiązku tzn. nie podłączyli się . Podstawą do skorzystania z opłat promocyjnych jest także wykonanie przyłącza kanalizacyjnego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

źróło: mpwik.jaworzno.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj