Ministerstwo Skarbu Państwa poinformowało, że 4 marca odbedzie się licytacja aukcji Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów w Katowicach.

Cena wywoławcza pakietu 3 022 508 akcji (4,97 proc. kapitału zakładowego GPW) wynosi 58 425 079,64 zł (19,33 zł na jedną akcję). Inwestorzy mogą zgłaszać się do udziału w licytacji do 1 marca.

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A w Katowicach jest największym przedsiębiorstwem w kraju zajmującym się ujmowaniem, uzdatnianiem, magazynowaniem, rozprowadzaniem i sprzedażą wody pitnej dla potrzeb ok. 3,5 miliona mieszkańców województwa śląskiego oraz zlokalizowanego tam przemysłu.

GPW w Katowicach posiada 11 stacji uzdatniania wody bazujących na wodach powierzchniowych i głębinowych. Znajdują się one na obszarze całego województwa śląskiego.

źródło: msp.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj