1 / 5

Przygotowana w ostatnich latach strategia rozwoju bydgoskich terenów zieleni zakłada m.in. zarezerwowanie terenów pod pięć nowych parków oraz rewaloryzację istniejących założeń.

Warto zaznaczyć, że nie zapadły jeszcze decyzje o urządzaniu nowych terenów zieleni parkowej w mieście. To zazwyczaj złożone inwestycje wymagające szeregu uzgodnień, przygotowania koncepcji programowo-przestrzennych, projektów, a następnie zagwarantowania środków finansowych. Zakładamy jednak, że w najbliższych latach miasta będą mogły korzystać ze wsparcia zewnętrznego na urządzanie zieleni. – mówi Marta Stachowiak, Doradca Prezydenta Miasta.

Obecnie miasto czeka na doprecyzowanie zasad wsparcia inwestycji w tereny zieleni zarówno w ramach nowego Regionalnego Programu Operacyjnego, jak i programu Infrastruktura i Środowisko. Zarządcom zależy głównie na rewaloryzacji istniejących założeń, które będą uwypuklać walory przyrodnicze i historyczne oraz będą spełniać oczekiwania mieszkańców.

Ocena przestrzeni

W ostatnich latach w Bydgoszczy powstała analiza kilku obszarów, które mogłyby zostać w przyszłości przekształcone w tereny zieleni urządzonej. Są to obszary :

  • przy ul. Siedleckiej – teren dawnego wyrobiska ze zbiornikiem wodnym, w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej i rzeki Brdy – jako kontynuacja sąsiedniego terenu parku,
  • przy ul. Czerwonego Krzyża – teren jaru z oczkiem wodnym, rozdzielający intensywną zabudowę mieszkaniową – kontynuacja parku na górnym tarasie,
  • przy ul. Gniewkowskiej – Cmentarnej – teren w pasie podejścia samolotów do lotniska, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowo-usługowej,
  • przy ul. Twardzickiego – tereny u podnóża skarpy, do których przylega zabudowa wielorodzinna,
  • w rejonie ul. Smukalskiej – jar od ulicy Smukalskiej do Obozowej.

Przy wyborze konkretnych obszarów uwzględnia się przede wszystkim takie kryteria, jak: uregulowania własności, czy zadania wynikają z Programu Ochrony Środowiska i Strategii Rozwoju Terenów Zieleni, przyjętej uchwałą Rady Miasta w 2011 r., czy zadanie jest kontynuacją dla sąsiadujących terenów i będzie jej uzupełnieniem oraz czy zadanie wynika z jasno wyrażanych potrzeb rad osiedli.

Rewaloryzacja

Wspomniana strategia rozwoju zakłada również rewaloryzację istniejących już terenów. Wśród nich znajdują się: ogród Jagiełły, skwer T. Nowakowskiego, tereny nad Kanałem Bydgoskim, park im. W. Witosa, park na Wzgórzu Wolności ze skarpami, park na Wzgórzu Dąbrowskiego oraz park im Z. Załuskiego.

Priorytetowo zamierzamy w krótkiej perspektywie traktować tereny, dla których już powstają koncepcje lub projekty. Są to m.in. tereny nadwiślańskie w Starym Fordonie oraz Park Akademicki w rejonie ul. Rejewskiego. Poza tym w ramach budżetu obywatelskiego powstała koncepcja rewitalizacji skweru T. Nowakowskiego. Tam już zaczęły się pierwsze prace prowadzone także w oparciu o środki z budżetu obywatelskiego. – informuje Marta Stachowiak.

W tym roku, bezpośrednio z budżetu, finansowane są natomiast prace przy rewitalizacji parku Jana Kochanowskiego. W ramach prac przewidziano wykonanie ścieżek parkowych, oświetlenia i monitoringu, placu zabaw, montażu wyposażenia parku oraz wykonanie nasadzeń drzew, krzewów i kwiatów. Koszt działań to 4,5 mln zł.

Również w tym roku miasto zamierza rozpocząć projekt rewitalizacji bulwarów nad Brdą na odcinku od mostu Bernardyńskiego do mostu Pomorskiego. W tym miejscu ma powstać ciąg pieszo-rowerowy, oświetlenie oraz nowa aranżacja terenów zieleni. Szacowany koszt to ok. 20 mln zł. Prace mają zakończyć się w 2017 r.

Obecnie przygotowywana jest również dokumentacja projektowa związana z rewitalizacją terenów nadwiślańskich w starym Fordonie.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj