Reklama

envicon 2023 ad1a

Tag: zieleń miejska

Łącznie artykułów: 1742.

Odnowiono kamienice na warszawskim Krzywym Kole

Odnowiono kamienice na warszawskim Krzywym Kole

06.12.2023
0

Kamienice to nieodzowny element każdego miasta. To dzięki nim starówki i miejskie dzielnice zyskują niepowtarzalny klimat. Wiedzą o tym władze miejskie Warszawy, gdzie dzięki współfinansowaniu z samorządowego budżetu, odrestaurowano zabytkowe budynki przy ul. Krzywe Koło. Domy odzyskały dawną kolorystykę i dekoracje sgraffito z wizerunkiem lwa, które ocalono w trakcie powojennej odbudowy.

Róża (nie)jedno ma imię

Róża (nie)jedno ma imię

Cele określone przez inicjatorów światowych konkursów różanych można podsumować w następujący sposób: wyróżnianie nowych odmian róż, tych jak najbardziej pachnących, oryginalnych i obficie kwitnących, w tym roślinności odpornej na choroby i ataki pasożytów. W ostatnim czasie odmiany polskich róż zostały docenione na arenie międzynarodowej.

Nie jesteśmy bezpieczni. Miażdżący raport NIK

Nie jesteśmy bezpieczni. Miażdżący raport NIK

30.11.2023
0

Najwyższa Izba Kontroli nie pozostawia złudzeń: „Polska nie jest przygotowana na zagrożenia o charakterze hybrydowym i zapewnienie sprawnego wykonywania zadań w ramach systemu zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej. Odpowiedzią na zagrożenia hybrydowe powinna być budowa systemu odpornościowego państwa – prace nad jego stworzeniem niestety nadal są na bardzo wczesnym etapie.” – tak brzmi kluczowa teza ostatniego raportu NIK o stanie przygotowań państwa na zagrożenia związane z działaniami hybrydowymi

Starcie z betonozą ze wsparciem... i małym zainteresowaniem

Starcie z betonozą ze wsparciem... i małym zainteresowaniem

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wraz z minister klimatu i środowiska Anną Moskwą na początku października ogłosili nabór ciągły wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu odbetonowania i zazielenienia przestrzeni publicznych w mieście w ramach programu priorytetowego „Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej”. Jakie są cele programu i kto mógł z niego skorzystać?

Ochrona fauny i flory a inwestycje

Ochrona fauny i flory a inwestycje

Wraz z postępującym rozwojem cywilizacyjnym bardzo często dochodzi do wystąpienia kolizji pomiędzy ochroną konkretnego gatunku roślin, zwierząt lub grzybów a planowanymi zamierzeniami, np. inwestycyjnymi. Stąd też niezbędne było wprowadzenie rozwiązań o charakterze kolizyjnym, pozwalających na ocenę konkretnego przypadku.

Pielęgnacja zieleni przyjazna miejskim zwierzętom

Pielęgnacja zieleni przyjazna miejskim zwierzętom

Chociaż na co dzień dostrzegamy ich niewiele, w miastach żyje wiele gatunków zwierząt. Stanowią one istotny element miejskich ekosystemów i decydują o bioróżnorodności miast. Warto wspierać je, zapewniając schronienie i pożywienie oraz prowadząc przyjazną im pielęgnację zieleni miejskiej.

Paryskie tereny nadwodne w nowej odsłonie

Paryskie tereny nadwodne w nowej odsłonie

Rzeki, choć zawsze stanowiły istotny element krajobrazu kulturowego, na przestrzeni wieków odgrywały różne role w zagospodarowaniu przestrzennym miast. Historia lokacji osad ludzkich jest nierozerwalnie związana z obszarami rzek i ich rozlewisk: miejsc schronienia i zaopatrzenia w wodę pitną. Jednocześnie związek człowieka z rzekami polegał często na próbach – zazwyczaj udanych – ich ujarzmienia i uregulowania. Wody płynące były i wciąż są narażone na degradację i zanieczyszczenia, co stanowi ogromne wyzwanie dla rozwoju miast i jakości życia ich mieszkańców, także w obszarze architektury krajobrazu.

Miasta rezerwatem dla gatunków chronionych

Miasta rezerwatem dla gatunków chronionych

Zmiany klimatu dewastują siedliska i stwarzają nowe. O ile w środowisku naturalnym aklimatyzacja do wyższej temperatury zachodzi z mniejszymi szkodami dla flory i fauny, o tyle w warunkach miejskich ten proces jest bardziej destrukcyjny dla organizmów żywych. Czy w takich realiach to właśnie miasta mogą stać się miejscem dla przebywania i rozwoju gatunków chronionych? Dla wybranych – tak.

Usługi ekosystemowe polskich miast

Usługi ekosystemowe polskich miast

Zespół badaczy z Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN przeanalizował wybrane usługi ekosystemowe w 20 obszarach metropolitalnych w Polsce. Jest to część szerszych badań nad usługami ekosystemów miejskich w naszym kraju, realizowanych w ramach projektu ECOSERV-POL. Z dr. hab. Andrzejem Affekiem, prof. IGiPZ, rozmawia Judyta Więcławska.

Nowy scenariusz dla aglomeracji przyszłości

Nowy scenariusz dla aglomeracji przyszłości

Już od czasów starożytnych osiedla ludzkie dzielone były przestrzennie na dzielnice. Urbanizacja i jej wpływ na środowisko zawsze szły ze sobą w parze. Zużycie energii, a zwłaszcza wykorzystanie paliw kopalnych wraz z początkiem rewolucji przemysłowej, wyniosło tę zależność na skalę globalną. Miasta w coraz większym stopniu wywierają szkodliwy wpływ na środowisko całej planety. Najwyższa pora to zmienić.

Dąb

Dąb "Robert" warszawskim drzewem roku!

14.11.2023
0

Rozstrzygnięto Konkurs na Warszawskie Drzewo Roku 2023. W internetowym plebiscycie uczestniczyło niemal 21 tys. internautów, a co piąty głos oddano na monumentalny dąb szypułkowy o imieniu „Robert”, który rośnie na warszawskiej Białołęce.

Rusza II edycja TECHNOLOGII WOD-KAN. Wykłady i warsztaty

Rusza II edycja TECHNOLOGII WOD-KAN. Wykłady i warsztaty

10.11.2023
0

We wtorek 28 listopada 2023 r. odbędzie się pierwsze spotkanie pt.: „Nowe zanieczyszczenia w oczyszczalniach ścieków” w ramach II edycji cyklu warsztatów i szkoleń dla eksploatatorów oczyszczalni ścieków pod wspólną nazwą: „TECHOLOGIE WOD-KAN, organizowanego przez firmę Abrys we współpracy z wysokiej klasy specjalistami z Politechnik: Warszawskiej, Częstochowskiej i Białostockiej.

Zielone korytarze tramwajowe

Zielone korytarze tramwajowe

Zasób przestrzenny klasycznych terenów zieleni jest coraz bardziej ograniczony, stąd też dużego znaczenia nabierają m.in. próby łączenia infrastruktury technicznej z roślinnością, zmierzające w stronę przekroczenia granicy pomiędzy tym, co sztuczne, a tym, co naturalne. Przykładem zastosowania takich rozwiązań są m.in. zielone trasy tramwajowe.

Miasto 15-minutowe sposobem na samochodowe uzależnienie

Miasto 15-minutowe sposobem na samochodowe uzależnienie

24.10.2023
0

Choć idea tzw. „Miasta 15-minuteorgo” inspiruje urbanistów od dawna, to w bardziej konkretną formułę przekuł ją francusko-kolumbijski urbanista i wykładowca paryskiej Sorbony, prof. Carlos Moreno. Nazwa: „Miasto 15-minutowe”, mówi właściwie wszystko: chodzi o to, żeby przestrzeń miejską zaprojektować w taki sposób, by mieszkańcy mogli załatwić wszystkie ważne sprawy w promieniu 15-minutowego spaceru lub jazdy rowerem. Przy czym, bardzo ważną determinantą jest tu znaczące ograniczenie ruchu samochodowego.

Moratorium dla drzew

Moratorium dla drzew

Fundacja FOTA4Climate proponuje, aby wprowadzić na terenie kraju moratorium na wycinanie i niszczenie drzew na obszarach zurbanizowanych. Z Andrzejem Gąsiorowskim, prezesem Fundacji, rozmawia Judyta Więcławska.

Rewia zielonej mody

Rewia zielonej mody

Tak jak zmienia się moda damska czy męska, moda na marki samochodów, stosunek do środowiska czy sposób zachowania – tak zmienia się też moda na rośliny, które towarzyszą nam na co dzień w przestrzeni publicznej. Co słychać w zielonej modzie A.D. 2023?

css.php
Copyright © 2023