Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. w Wejherowie ma nowego prezesa. Został nim Andrzej Gorczycki, wieloletni dyrektor techniczny ZUK. Zastąpił na tym stanowisku Romana Czerwińskiego, którego kadencja prezesa spółki dobiegła końca.

 

Roman Czerwiński pełnił funkcję prezesa ZUK sp. z o.o. od 2013 r. Za swoją wieloletnią pracę na tym stanowisku został uhonorowany Miniaturą Statuetki Jakuba Wejhera, która przyznawana jest za szczególne osiągnięcia.

– Składam serdeczne podziękowania za 9-letni wkład pracy w rozwój Zakładu Usług Komunalnych, w dowód uznania za wdrażanie systemu gospodarki odpadami na terenie Gminy Miasta Wejherowa oraz budowę EKOFABRYKI – nowoczesnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych i Centrum Edukacji Ekologicznej w Wejherowie z wykorzystaniem środków zewnętrznych – mówił prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt. – Życzę zdrowia, wszelkiej pomyślności i powodzenia w życiu osobistym.

Kim jest nowy prezes ZUK sp. z o. o.?

Andrzej Gorczycki dotychczas pełnił funkcję dyrektora technicznego ZUK sp. z o.o. Był również prokurentem spółki ZUK. Nowy prezes jest absolwentem Wyższej Szkoły Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu na kierunku Zamówienia publiczne. Ma dyplom MBA (Master of Busines Administration) tej samej uczelni. Posiada certyfikat Kompetencji Zawodowych w Drogowym Transporcie Rzeczy oraz Uprawnienia na kierownika składowiska.

Źródło: UM Wejcherowo

Czytaj więcej

Skomentuj