Zakład Ciepłowniczy z Ostrowa Wielkopolskiego do końca br. chce wytwarzać energię elektryczną z biomasy. Na ten cel otrzymał z EkoFunduszu dotację w wysokości 8,7 mln zł oraz pozyskał z NFOŚiGW niskoprocentową pożyczkę w kwocie 4,6 mln zł
Dotychczas wykorzystywany w zakładzie kocioł węglowy zostanie wyłączony z eksploatacji.
Przy produkcji energii odnawialnej, w specjalnym kotle zasilanym olejem termalnym, spalana będzie biomasa (odpady z produkcji sklejki, zrębki z lasu i wierzba energetyczna), a prąd elektryczny wytwarzany będzie w generatorze napędzanym turbiną (moduł ORC – Organiczny Cykl Rankina), z wykorzystaniem specjalnego oleju silikonowego.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj