Aquanet apeluje do mieszkańców Poznania o przyłączenie się do protestu wobec propozycji wejścia w życie zapisów “Białej Księgi Złóż Kopalin”, dotyczących kopalni odkrywkowej węgla brunatnego na terenie Wielkopolski, w obrębie podpoznańskich gmin i miejscowości.

„Biała Księga Ochrony Złóż Kopalin” to dokument, który powstał z inicjatywy Ministerstwa Środowiska. Zawiera on analizę problemu ochrony złóż kopalin strategicznych (m.in. węgla kamiennego, węgla brunatnego, gazu ziemnego, ropy naftowej, rudy metali)  oraz określenie ścieżek prawnych ochrony tych złóż.

– W praktyce oznacza to dążenie do takiego usankcjonowania prawnego, aby w każdej chwili można było rozpocząć eksploatację kopalni odkrywkowej węgla brunatnego (odpowiednie planowanie zagospodarowania, uproszczona procedura wywłaszczeniowa, brak konsultacji społecznych i inne ułatwienia dla władz) – tłumaczą przedstawiciele Aquanet.

Wśród najpoważniejszych zagrożeń wymienianych przez Aquanet znajdują się:

 • utrata możliwości zaopatrzenia mieszkańców w wodę z ujęcia mosińskiego (ujęcie Mosina-Krajkowo dostarcza około 70% zapotrzebowania wody dla całej aglomeracji);
 • znaczące pogorszenie jakości wody w Warcie i zagrożenie dla istnienia ujęcia w Dębinie;
 • zanieczyszczenie środowiska (lokalizacja elektrowni) w promieniu kilkudziesięciu kilometrów;
 • złoża węgla przebiegają przez sam środek Wielkopolskiego Parku Narodowego, w konsekwencji ich eksploatacji Park przestałby istnieć. Przerwane zostałoby wciąż modernizowane połączenie kolejowe Poznań-Wrocław;
 • zmiany w gospodarce rolnej (zarówno straty w produkcji, ale również skutki społeczne);
 • wysokie koszty likwidacji obiektów przemysłowych, mieszkalnych i kulturalnych, koszty likwidacji i odbudowy infrastruktury technicznej i społecznej.

Aquanet apeluje o aktywne zainteresowanie się opisywanym tematem. Każdy, kto chciałby wyrazić swoją opinię odnośnie zapisów “Białej Księgi Ochrony Złóż Kopalin” może ją do 15 grudnia przesłać na adres bialaksiega@mos.gov.pl.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

4 Komentarze

 1. […] Przed zapisami znajdującymi się w „Białej księdze ochrony złóż kopalin” ostrzegało m.in. poznańskie przedsiębiorstwo wodociągowe Aquanet. Według jego przedstawicieli dokument umożliwiałby eksploatację złóż węgla brunatnego pod Poznaniem, co mogłoby negatywnie wpłynąć na jakość głównych ujść wody dla miasta i okolic. Więcej o tej sprawie można przeczytać TUTAJ. […]

 2. Czy to czasem nie jest temat zastępczy? Wodzie w Warcie szkodzą truciciele może Aquanet coś o tym wie i stąd ten temat geologiczny?

 3. złoża trzeba eksploatować, nikt jeszcze nie przesądził, że będzie to metoda odkrywkowa i konwencjonalna elektrownia

  Co do wysuwanego przez AQUANET argumentu zanieczyszczania środowiska – to radziłbym uporządkowanie własnego podwórka. Od lat Aquanet zatruwa tysiące mieszkańców Koziegłów wyziewami z oczyszczalni rozbudowanej pod nosem czternastotysięcznego Osiedla – pomimo licznych protestów mieszkańców, zwodząc ich obietnicami hermetyzacji obiektu i ciągle przesuwając ostateczny i skuteczny termin zakończenia prac. Póki co jak zanieczyszczali powietrze tak zanieczyszczają dalej. Na dodatek Poznań wybudował (kończy) spalarnię śmieci dla całego miasta i okolicznych miejscowości, nie wspominając już o istniejącej obok elektrociepłowni. To wszystko wbrew opinii mieszkańców i wyników prowadzonych wcześniej konsultacji społecznych. I czy to jest w porządku ? I w jakim kontekście nalży postrzegać apel AQUANETU – jako orędownika idei ochrony środowiska?, którego?, tego – tak, a tamtego nie?

  wzburzony hipokryzją biznesową

Skomentuj