Według danych Banku Ochrony Środowiska w latach 2004-2007 na usuwanie azbestu zaciągnięto tylko 140 kredytów na 19 mln zł. Dzięki pieniądzom z kredytów zutylizowano 2 tys. 750 ton odpadów, zawierających ten rakotwórczy minerał. Eksperci zwracają uwagę, że wiedza o szkodliwości azbestu jest w Polsce nadal niewielka.

Z szacunków firm zajmujących się utylizacją odpadów wynika, że w Polsce jest około 15,5 mln ton wyrobów zawierających azbest. Był on stosowany od ponad stu lat w około 3 tys. wyrobów przemysłowych.

Naczelnik wydziału projektów ekologicznych BOŚ Anna Żyła powiedziała na konferencji prasowej, że największe zainteresowanie kredytami "azbestowymi" jest w województwie kujawsko-pomorskim, zachodnio-pomorskim, lubuskim, wielkopolskim i podkarpackim.

Krajowy program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest, stosowanych na terytorium Polski, został przyjęty przez rząd 14 maja 2002 roku. Nakłada on na samorząd powiatowy i gminny obowiązek opracowania "Programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest". Termin wykonania takich programów upłynął 31 grudnia 2006 r.

źródło: naukawpolsce.pap.pl

Czytaj więcej

Skomentuj