Z ostatniego raportu Banku Światowego wynika, że instytucja ta planuje uruchomić granty oraz pożyczki stymulujące rozwój odnawialnych źródeł energii w krajach rozwijających się. Dane Światowej Agencji Energetycznej wykazują, że na zabezpieczenie potrzeb energetycznych w krajach rozwijających się i przechodzących transformację systemową do 2030 r. potrzeba będzie ok. 300 mld dolarów rocznie. Zdaniem Banku Światowego, jest to dobry moment na wsparcie odnawialnych źródeł energii oraz połączenie tego wsparcia z handlem emisjami.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj