Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania żegna się z bazą na Polu Mokotowskim. Teren zajmowany przez miejską spółkę opuściła ostatnia śmieciarka. Teraz firma rozpocznie porządkowanie zwalnianej części parku.

Na terenie bazy nie będą już składowane odpady przywożone z miasta. Do połowy października znikną stamtąd również inne sprzęty i kontenery wykorzystywane przez spółkę.

– To miejsce relaksu dla wielu warszawiaków, jedno z najcichszych w stolicy. Dzięki decyzji o wyprowadzce MPO przywracamy mieszkańcom dużą część tego pięknego parku. Chcemy, by mogli z niej korzystać jak najszybciej – mówi Hanna Gronkiewicz-Waltz, prezydent Warszawy.

O teren opuszczany przez MPO powiększy się Pole Mokotowskie – uchwalony w 2009 r. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje w tym miejscu zieleń urządzoną, czyli właśnie tereny parkowe.

Pole Mokotowskie to największy stołeczny park – jego powierzchnia to ponad 68,5 ha. W ciągu ostatnich 150 lat mieściły się tam m.in. tor wyścigów konnych i lotnisko. Tuż przed II wojną światową planowano na tym terenie budowę najbardziej reprezentacyjnego warszawskiego kompleksu mieszkaniowego – osiedla im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Od 1983 r. w parku ma swoją siedzibę Biblioteka Narodowa. 

źródło: um.warszawa.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj