W najbliższy poniedziałek, 16 grudnia nastąpi tzw. produkcyjne uruchomienie Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). Komunikat został zamieszczony na stronie Instytutu Ochrony Środowiska-Państwowego Instytutu Badawczego (IOŚ-PIB).

Produkcyjne uruchomienie systemu BDO oznacza zakończenie głównych prac nad bazą, czyli etapu pilotażu i podstawowej fazy testowej.

BDO – co znajdzie się w systemie?

Użytkownicy od poniedziałku do końca roku będą mogli:

 • powiązać użytkownika zalogowanego przez Krajowy Węzeł Identyfikacji Elektronicznej z kontem podmiotu zarejestrowanego w Rejestrze-BDO,
 • dodawać użytkowników głównych i podrzędnych,
 • zweryfikować kompletność danych znajdujących się w systemie w zakresie danych identyfikacyjnych podmiotu oraz miejsc prowadzenia działalności,
 • dodawać nowe miejsca prowadzenia działalności oraz edytować nazwy istniejących miejsc,
 • zweryfikować poprawność integracji poprzez API BDO,
 • zapoznać się z funkcjami modułu ewidencji odpadów m.in. poprzez tworzenie i obsługę roboczych kart przekazania odpadów, kart przekazania odpadów komunalnych oraz roboczych kart ewidencji i wpisów w kartach na rok 2019,
 • zaplanować, zatwierdzić karty przekazania odpadów (KPO) i karty przekazania odpadów komunalnych (KPOK) na rok 2020i wygenerować dla nich potwierdzenie,
 • zapoznać się z funkcjami modułu wniosków, m.in. poprzez tworzenie wniosków roboczych (bez możliwości wysłania).

W przypadku gdy dany podmiot nie jest zarejestrowany w systemie BDO, po zalogowaniu poprzez Krajowy Węzeł Identyfikacji Elektronicznej (KWIE), czyli potwierdzeniu tożsamości osoby fizycznej przez Węzeł Krajowy, będą mogli utworzyć roboczy wniosek rejestrowy. Przygotowany wniosek będzie można wysłać w 2020 r.

BDO 750 x 300

Które dane (nie) pozostaną w systemie?

Konta użytkowników oraz miejsca prowadzenia działalności dodane w systemie po produkcyjnym uruchomieniu systemu (po 16 grudnia 2019 r.), nie będą usuwane przez administratora systemu.

W systemie pozostaną (nie będą usuwane):

 • karty przekazania odpadów (KPO) zaplanowane na rok 2020 – karty w statusie „Planowana”, „Zatwierdzona” i „Potwierdzenie wygenerowane”,
 • karty przekazania odpadów komunalnych (KPOK) zaplanowane na roku 2020 – karty w statusie „Planowana”, „Zatwierdzona” i „Potwierdzenie wygenerowane”,
 • wnioski rejestrowe o statusie „Robocze” – wnioski, które zostały wypełnione w systemie przed 1 stycznia 2020 r., ale nie zostały złożone.

Od 1 stycznia 2020 r. z systemu zostaną natomiast usunięte wszystkie KPO, KPOK, karty ewidencji i wszystkie wpisy za 2019 r. wprowadzane w wersji testowej.

BDO – jak się zalogować?

Aby użytkownik uzyskał dostęp do podstawowych funkcji BDO, musi zalogować się przez Węzeł Krajowy. W celu dostępu do pełnych funkcji systemu, należy być zalogowanym przez KWIE i powiązać się z kontem podmiotu zarejestrowanego w Rejestrze-BDO.

Należy to zrobić wpisując login – dziewięciocyfrowy numer rejestrowy oraz hasło (jeśli podmiot nie dokonał pierwszego logowania w rejestrze, należy wykorzystać hasło tymczasowe z urzędu marszałkowskiego). W przypadku gdy logujemy się po raz pierwszy, należy podać aktualne hasło do Rejestru-BDO.

Nie wszyscy użytkownicy muszą logować się poprzez KWIE i wiązać tożsamość osoby fizycznej z kontem podmiotu. Użytkownik zalogowany przez Węzeł Krajowy powiązany z kontem podmiotu staje się głównym użytkownikiem – tym samym uzyskuje uprawnienia do zarządzania użytkownikami i ich uprawnieniami w ramach konta podmiotu.

Kto może się zalogować?

Wszystkie osoby fizyczne mogą być użytkownikami BDO. Może być wielu użytkowników zarówno głównych, jak i podrzędnych w ramach zarejestrowanego podmiotu.

Użytkownik główny:

 • posiada uprawnienia do wszystkich modułów systemu BDO oraz do dodawania nowych miejsc prowadzenia działalności i edytowania nazw istniejących miejsc.
 • tworzy wpisy w ewidencji odpadów, sporządza i wysyła wnioski z modułu elektronicznych wniosków, sporządza i wysyła sprawozdania.
 • dodaje kolejnych użytkowników głównych oraz użytkowników podrzędnych dla swojego podmiotu.
 • loguje się za pośrednictwem Krajowego Węzła Identyfikacji Elektronicznej (KWIE) poprzez dostawców tożsamości (tj. Profil Zaufany, bankowość elektroniczna lub inni dostawcy).

Użytkownik podrzędny:

 • posiada uprawnienia do wykonywania operacji w ramach modułu ewidencji odpadów
 • loguje się w sposób natywny, za pomocą loginu i hasła.

Czytaj więcej

4 Komentarze

 1. Własnie dostałem info o następującej treści;
  Komunikat

  Do sejmu wpłynął poselski projekt ustawy planujący przesunięcie obowiązku BDO o 12 miesięcy.

  Szczegóły dostępne są na stronie sejmu pod adresem: https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/druk.xsp?nr=61

  Proszę pamiętać, że jest to tylko projekt.
  Będziemy państwa informować o pracach nad tym projektem.

 2. To jest chore, bez okresu przejściowego to będzie katastrofa. Ludzie narobią błędów, a WIOŚ później będzie punktował, ale może w sumie o to chodzi, bo przecież pieniążki zawsze się przydadzą.

Skomentuj