Ruda Śląska otrzymała preferencyjną pożyczkę na przedsięwzięcie związane z oczyszczaniem miejskich ścieków, informuje PAP. Pieniądze pochodzą z funduszu wrakowego, który tworzą wpływy z opłat w zakresie recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Kwota pożyczki to ponad 32 mln zł, a okres kredytowania wynosi 15 lat. Oprocentowanie ustalono na 1% w skali roku. Przedsięwzięcie "Oczyszczanie ścieków – Ruda Śląska" polega na uporządkowaniu gospodarki ściekowej w mieście i wpłynie m.in. na poprawę stanu wód powierzchniowych i poprawę warunków sanitarnych.

Środki z pożyczki zostaną przeznaczone w szczególności na sfinansowanie realizacji trzech z sześciu zadań projektu "Oczyszczanie ścieków – Ruda Śląska", polegających na budowie sieci kanalizacyjnej na terenie miasta.

Pieniądze pochodzą z funduszu wrakowego. Pod koniec 2008 r. Minister Środowiska – Maciej Nowicki – wyraził zgodę na przeznaczenie wpływów z opłat recyclingowych na pomoc finansową dla projektów z przekroczeniami kosztów, realizowanych w ramach Funduszu Spójności (ISPA/FS) – perspektywa 2000-2006.

Samorząd miejski dzięki pożyczce zakończy projekt, którego realizacja rozpoczęła się w 2002 roku. Cały projekt wart jest ponad 43,7 mln euro – w tym dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności wyniesie ponad 28 mln euro. 

Źródło: PAP – Samorząd

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj