Ok. 700 zł brutto mają wynieść podwyżki dla pracowników PGW Wody Polskie. Wypłata ma nastąpić “najszybciej jak to będzie możliwe”.

Informacje na ten temat podało na swojej stronie Państwowe Gospodarstwo Wodne “Wody Polskie”.

Do ustaleń doszło na spotkaniu z udziałem prezesa Wód Polskich Przemysława Dacy, ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marka Gróbarczyka, przewodniczącego KK NSZZ „Solidarność” Piotra Dudy oraz przewodniczącego Krajowego Sekretariatu Zasobów Naturalnych Ochrony Środowiska i Leśnictwa Zbigniewa Kuszlewicza.

Realizacja umowy sprzed 2,5 roku

Spotkanie dotyczyło realizacji porozumienia, jakie zostało zawarte 5 maja 2016 r. pomiędzy związkami zawodowymi a przedstawicielami Ministerstwa Środowiska, które wówczas sprawowało pieczę nad branżą wodną (pracownikami RZGW).

Wody Polskie: związkowcy piszą do premiera

Na spotkaniu minister Marek Gróbarczyk zadeklarował podniesienie wynagrodzeń w Wodach Polskich o 500 zł średnio na miesiąc na 1 etat. Pochodne liczone od tego wynagrodzenia zwiększą średnią wartość podwyżki do ok. 700 zł (brutto), ze szczególnym uwzględnieniem pracowników najmniej zarabiających oraz warunków płacowych na rynku pracy.

Wzrost wynagrodzeń ma nastąpić od 1 stycznia tego roku, jednak ich wypłata będzie zrealizowana “najszybciej jak będzie to możliwe”. Ma mu przyświecać zasada likwidacji dysproporcji płacowych. Jeśli sytuacja finansowa PGW Wody Polskie na to pozwoli (zwiększą się przychody) jeszcze w tym roku nastąpią kolejne podwyżki wynagrodzeń pracowników.

Rozmowy o szczegółach w tym tygodniu

Teraz struktury branżowe NSZZ “Solidarność” muszą uzgodnić zasady wdrażania podwyżek. Jak nas poinformował Arkadiusz Kubiaczyk, przewodniczący Krajowej Sekcji Pracowników Gospodarki Wodnej NSZZ „Solidarność” spotkanie związkowców z zarządem ma się odbyć w tym tygodniu. Prowadzone są rozmowy, ale nie ma żadnych wiążących ustaleń.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj