W Gdyni otwarto Centrum Monitoringu Wizyjnego Miasta. Dzięki inwestycji miejski system monitoringu jest największy w Polsce. Koszt całej inwestycji sfinansowanej z budżetu miasta, realizowanej w latach 2008-2010, wyniósł około 13,5 mln złotych brutto.

System obejmuje swym zasięgiem wszystkie dzielnice. Bezpieczeństwa pilnuje łącznie 175 kamer, co stawia Gdynię na pierwszym miejscu pod względem rozległości systemu w grupie miast o porównywalnej liczbie ludności. Średnio jeden punkt kamerowy przypada na 1400 mieszkańców.

System zbudowano wykorzystując najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne i jest on największy w Polsce pod względem wykorzystania technologii radiowej do transmisji danych. Sieć ma m.in. wysoką przepustowość i jest odporna na zakłócenia. System dotychczas funkcjonujący w Śródmieściu w pełni zintegrowano z nowym systemem monitoringu.

Obraz z kamer jest przechowywany przez 30 dni na macierzach dyskowych i może być wykorzystywany dla celów operacyjnych lub dowodowych.

Rozbudowa wcześniejszego systemu monitoringu trwała dwa lata. 21 sierpnia 2008 r. podpisano z firmą SPRINT Sp. z o.o. Oddział w Gdańsku umowę na opracowanie dokumentacji i wykonanie tej inwestycji. W jej ramach powstały:
– Centrum Monitoringu Miejskiego – stanowiące podstawowe miejsce obserwacji oraz archiwizacji obrazu ze 117 kamer rozmieszczonych we wszystkich dzielnicach Miasta; otwarte 30 września 2010 r. Centrum znajduje się w Miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego przy ul. Władysława IV 12/14;
– Lokalne Centrum Monitoringu – usytuowane w Komendzie Miejskiej Policji, pozwalające policji na pełen dostęp do systemu oraz baz danych;
– system transmisji światłowodowej i radiowej (LMDS) obejmujący miedzy innymi budowę ośmiu stacji bazowych oraz rezerwę pasm częstotliwości zapewniających możliwość dalszego rozwoju systemu;
– 100 punktów kamerowych wyposażonych w szybkoobrotowe kamery, podłączone do Centrum Monitoringu.

Gospodarzem systemu została Straż Miejska. W jej strukturze zatrudniono operatorów do obserwacji miasta i podejmowania działań w sytuacjach naruszenia zasad bezpieczeństwa i porządku.

Koszt całej inwestycji sfinansowanej z budżetu miasta, realizowanej w latach 2008-2010, wyniósł około 13,5 mln złotych brutto. 

źródło: gdynia.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj