Polska otrzyma wkład w wysokości 1,6 mln euro od Unii Europejskiej na projekt wdrażający usługi informacji rzecznej (RIS) na odcinku swojej sieci śródlądowych dróg wodnych.

Projekt ma zapewnić wdrożenie w Polsce dyrektywy w sprawie usług informacji rzecznej i poprawić bezpieczeństwo oraz wydajność żeglugi, jednocześnie ułatwiając intermodalność.

Projekt, który wybrano w ramach wieloletniego zaproszenia do składania wniosków TEN-T 2010, jest pierwszym krokiem w rozwijaniu polskich usług informacji rzecznej. Składa się z opracowania studium wykonalności RIS na Dolnej Odrze i uruchomienia związanego z nim programu pilotażowego. Zgodnie z wytycznymi określonymi w dyrektywie w sprawie RIS, projekt ma testować interoperacyjny, pewny i bezpieczny system informacji RIS zarządzany z nowego ośrodka RIS Dolnej Odry, który będzie zlokalizowany w Urzędzie Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie. Testowanie obejmuje różne specyfikacje techniczne służące osiągnięciu interoperacyjności europejskiej oraz włączeniu polskich wodnych dróg śródlądowych do ogólnoeuropejskiej sieci RIS.

źródło: ec.europa.eu

 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj