„Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora Odzysku Materiałowego Surowców” to projekt, którego celem jest zwiększenie wpływu przedsiębiorców sektora gospodarki odpadami na instytucje edukacyjne (zarówno z obszaru edukacji formalnej, jak i pozaformalnej) – tak, aby zdobywane kwalifikacje były dostosowane do realnych potrzeb pracodawców sektora. Jednym z elementów projektu jest wsparcie edukacji z zakresu gospodarki odpadami.

W ramach współpracy Abrys sp. z o.o. z Krajową Izbą Gospodarczą powstał zestaw materiałów edukacyjnych z zakresu gospodarki odpadami. Wszystkie materiały dostępne są bezpłatnie na stronie srk-odzysk.kig.pl/edukacja/ 

Oto pakiet materiałów dla szkół średnich i uczelni wyższych kształcących kadry dla sektora gospodarki odpadami. Materiały zostały przygotowane w ramach wspomnianego projektu.

Materiały są w całości bezpłatnie. Zachęcamy do korzystania

W pakiecie znajdą Państwo: 

1. Cykl filmów informacyjno-edukacyjnych dotyczących sektora odzysku materiałowego surowców oraz wybranych procesów technologicznych związanych z przetwarzaniem odpadów z instalacji/miejsc, w których one zachodzą.

Film 1:

Nowoczesny sektor gospodarki odpadami (odzysku materiałowego) – dobre perspektywy dla środowiska i pracowników.

Film 2:

Procesy technologiczne związane z odzyskiem materiałowym surowców z instalacji/miejsc, w których one zachodzą: Logistyka zbiórki odpadów; Punkty selektywnego zbierania odpadów

Film 3:

Przygotowanie do recyklingu. Mechaniczne przetwarzanie odpadów z selektywnej zbiórki

Film 4:

Recykling odpadów surowcowych. Procesy technologiczne dotyczące recyklingu odpadów

 

 

2. Scenariusze zajęć lekcyjnych przydatne w zaplanowaniu i przeprowadzeniu zajęć lekcyjnych, wykładu lub szkolenia z wykorzystaniem filmów informacyjno-edukacyjnych

Pobierz: Scenariusz zajęć (film 1 i 2)

Pobierz: Scenariusz zajęć (film 3 i 4)

 

3. Publikację pt. “Sektorowa Rama Kwalifikacji dla Gospodarki Odpadami (SRK GO)”

Rama stanowi uporządkowany zbiór kompetencji odnoszących się do głównych obszarów działalności i aktywności gospodarczej sektora gospodarki odpadami. Zawiera opis poziomów kwalifikacji funkcjonujących w sektorze. Poziomy SRK GO odpowiadają odpowiednim poziomom Polskiej Ramy Kwalifikacji. Rama może być pomocnym narzędziem dla instytucji edukacyjnych i szkoleniowych w przygotowywaniu programów kształcenia dostosowanych do potrzeb sektora gospodarki odpadami.

Publikacja opracowana została na podstawie Raportu końcowego z opracowania projektu Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla Sektora Gospodarki Odpadami przygotowanego w 2022 r. przez Annę Araminowicz, Damiana Kuznowicza oraz Magdalenę Słocińską reprezentujących konsorcjum EPRD Biuro Polityki Gospodarczej i Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o., Abrys Sp. z o.o. i MABEA Sp. z o.o.

Pobierz publikację: Sektorowa Rama Kwalifikacji dla Gospodarki Odpadami (SRK GO)

Czytaj więcej

Skomentuj