W Rzeszowie trwa nabór wniosków o udzielenie dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta.

Jest to już druga tego typu akcja przeprowadzona przez Urząd Miasta Rzeszowa. W pierwszym naborze do Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa UM w krótkim czasie wpłynęło prawie 300 wniosków. Wszyscy zainteresowani właściciele posesji otrzymali dotację. Usuwanie azbestu trwało od połowy września do połowy października br. W sumie zdemontowano ponad 600 ton materiałów zawierających eternit. Śródki na realizację tego zadania pochodziły w 50 proc. z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 35 proc. sfinansował Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, natomiast pozostałe 15 proc. zostało pokryte z budżetu Rzeszowa.

24 października rozpoczął się drugi nabór wniosków o udzielenie dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Rzeszowa. Dotacją objęte są w całości koszty związane z demontażem pokryć dachowych wykonanych z wyrobów zawierających azbest, przygotowaniem do transportu, transportem oraz unieszkodliwieniem na składowisku odpadów. Formularze wniosków można pobrać w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Rzeszowa, ze strony internetowej miasta www.rzeszow.pl lub z miejskich punktów informacyjnych. Wypełnione – należy składać do 18 listopada w w/w Wydziale Urzędu Miasta, ul. Rynek 7, pok. nr 3. Wszelkie informacje związane z naborem wniosków można uzyskać także pod nr tel. 17/875-41-86, 17/875-41-83.

Usuwanie elementów budynków zawierających azbest wymusza na Polsce Unia Europejska. Zgodnie z unijną dyrektywą mamy na to czas do 2032 roku. Miejscy urzędnicy obliczył, że na terenie Rzeszowa jest blisko tysiąc budynków zawierających azbest. W sumie do wywiezienia i zutylizowania jest ok. 3,5 tysiąca tony takich materiałów.

źródło: rzeszow.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj