27 czerwca 2011 r. w siedzibie spółki miejskiej Bialskie Wodociągi i Kanalizacja „WOD-KAN” Sp. z o.o. podpisano zasadniczy kontrakt na budowę Zakładu Zagospodarowania Odpadów dla regionu Biała Podlaska.

Przedstawiciele firmy Mostostal S.A. Warszawa przedstawili prezentację realizacji projektu. Zakład swoim zasięgiem obejmie miasto Biała Podlaska oraz większość gmin z terenu powiatu bialskiego, jak też i samorządy z powiatów parczewskiego, radzyńskiego i łukowskiego. Na uroczystym podpisaniu umowy pojawili się oprócz Prezydenta Białej Podlaskiej Andrzeja Czapskiego wójtowie poszczególnych gmin.

W ubiegłym roku Ministerstwo Środowiska zatwierdziło i ogłosiło listy rankingowe projektów złożonych w ramach konkursu 4/POIiŚ 2.1/11/2009 podsumowujące ocenę złożonych projektów wg. kryteriów formalnych i kryteriów merytorycznych I stopnia. Wśród czterech projektów z całego kraju pozytywnie ocenionych w ramach priorytetu Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi znalazł się projekt „Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów dla regionu Biała Podlaska” .

Całkowity koszt projektu brutto wynosi 94 868 tys. złotych w tym kwota dofinansowania ok. 42 mln złotych. Zakłada się ,że zakład będzie wytwarzał rocznie około 4 tys. MWh ekologicznej energii elektrycznej oraz ponad 12 tys. ton paliwa formowanego (RDF) do wykorzystania przez cementownie bądź też w instalacjach energetycznej utylizacji palnych frakcji odpadów komunalnych.

Realizacją projektu zajmą się Bialskie Wodociągi i Kanalizacja „WOD-KAN” Sp. z o.o.


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj