Białobłocki ZWiUK przeprowadza inspekcję kanalizacji w gminie. Zadanie wykonuje firma TECO z Wrocławia. Polega ono na oględzinach kanałów odprowadzających ścieki i rejestrowaniu nieprawidłowości w funkcjonowaniu kanalizacji.

Do wykonania tych czynności stosuje się objazdowy zestaw składający się ze zdalnie sterowanej kamery i oprogramowania komputerowego. Wszystko razem jest podłączone do komputera w specjalnym samochodzie, z którego operator widzi to, co rejestruje kamera wpuszczona w kanały ściekowe. Za pomocą kamery rejestruje się stan techniczny istniejącej kanalizacji, a także inwentaryzuje przyłącza. Krytyczne punkty się fotografuje i opisuje, a następnie naprawia.
  
Podczas badania ZWiUK sprawdza czy przyłączenia do kanalizacji są legalne. Bazując na danych znajdujących się w posiadaniu ZWiUK można porównać i stwierdzić, czy podłączenie do kanalizacji sanitarnej jest legalne czy nie oraz czy właściciel nieruchomości płaci za odprowadzenie ścieków. Jeśli jest zgodne z prawem, to nie ma powodów do obaw.

W czasie takiej inspekcji sprawdza się również odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji sanitarnej. Jest to nielegalne, a właściciel nieruchomości, gdzie deszczówka jest odprowadzana do kanalizacji naraża się na przewidziane prawem konsekwencje.
 
Działania te mają na celu wykrycie nielegalnie wykonanych przyłączy, a zatem nielegalnego odprowadzania ścieków z posesji do kanalizacji Gminnej.  Nielegalnie podłączeni odbiorcy, którzy nie płacą za odprowadzane ścieki przerzucają swoje płatności na odbiorców, z którymi ZWiUK ma podpisaną umowę i którzy muszą ponosić koszty zarówno za swoją usługę jak i odbiorców nielegalnie podłączonych.
  
źródło: bialeblota.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj