Cztery podlaskie firmy zostały wybrane do odbioru odpadów komunalnych z terenu Białegostoku w terminie od początku lipca 2022 roku do końca czerwca 2023 r. – wynika z informacji podmiotu, który w imieniu magistratu prowadził ten przetarg.

Podpisując z wykonawcami roczne umowy, miasto liczy na uchwalenie korzystniejszych rozwiązań dot. segregacji odpadów.

Podobnie jak przy obecnie obowiązujących umowach, dla potrzeb tego przetargu Białystok został podzielony na sześć części. Zainteresowane podmioty składały swoje oferty w odniesieniu do konkretnych sektorów. Na sfinansowanie całego zamówienia miasto zamierzało przeznaczyć łącznie niespełna 24,3 mln zł.

Jak wynika z komunikatu opublikowanego na internetowej platformie zamówień miasta Białystok, wybrano oferty czterech firm – dwóch z Białegostoku i po jednej z Łomży i Hajnówki. Są one łącznie o prawie 4 mln zł droższe niż założenia miasta.

“Wzrosły przede wszystkim koszty pracy po stronie wykonawców” – powiedział PAP Andrzej Karolski, dyrektor departamentu gospodarki komunalnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Przyznał, że miasto spodziewało się większego wzrostu cen.

Wybrane firmy również obecnie zajmują się odbiorem odpadów w mieście. “Plus jest więc taki, że nie będzie tego całego zamieszania z wymianą pojemników” – dodał Karolski.

Początkowo miasto zakładało kolejny przetarg na okres trzyletni (takie umowy obowiązują obecnie). Pojawiły się jednak informacje, że rząd pracuje nad nowelizacją przepisów, które docelowo byłyby korzystniejsze dla takich samorządów, jak miasto Białystok; chodzi m.in. o uproszczenie i modyfikację systemu segregacji odpadów.

Takie rozwiązania mogłyby stosować samorządy, które zainwestowały w systemy zagospodarowania i przetwarzania odpadów. Kluczowa dla mieszkańców byłaby zmiana w segregacji odpadów nie na pięć (jak obecnie), a na trzy frakcje.

Ponieważ prace, szerokie konsultacje plus proces nowelizacji przepisów mogą potrwać ok. dwóch lat, Białystok zdecydował się przedłużyć umowy z podmiotami obecnie zajmującymi się odbiorem odpadów komunalnych z terenu miasta do połowy 2022 roku (w ramach tzw. zamówień powtórzonych). Przez kolejny rok (lipiec 2022-czerwiec 2023) będą obowiązywać już nowe, roczne umowy.

Miasto liczy na to, iż do tego czasu wejdą w życie przepisy znowelizowane, które miałyby być dla miasta korzystniejsze. Jeśli jednak te zmiany legislacyjne do tego czasu w życie nie wejdą, ogłoszony zostanie kolejny przetarg na dotychczasowych warunkach.

Czytaj więcej

Skomentuj