25 czerwca nastąpiło symboliczne wbicie pierwszej łopaty pod kolejny etap realizowanego przez „AQUA” S.A Projektu pn.: „Poprawa stanu gospodarki wodno – ściekowej w dzielnicach miasta Bielsko – Biała”.

Kolejną dzielnicą Bielska-Białej objętą tym projektem są Komorowice Krakowskie. Roboty obejmują budowę 45,3 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz wymianę  2,6 km sieci wodociągowej. Inwestycja dotyczy 10% populacji miasta Bielska-Białej. Ścieki z nowo budowanych sieci kanalizacji sanitarnej zostaną odprowadzone do zmodernizowanej w latach 2006-2008 Oczyszczalni Ścieków w Komorowicach. Realizację zadania powierzono konsorcjum firm "Hydro-Bielsko" Sp. z o.o. i "Aqua-System" Sp. z o.o.

Projekt pn.: „Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej w dzielnicach miasta Bielsko – Biała" współfinansowany jest z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Przedsięwzięcie polega na kompleksowym uporządkowaniu gospodarki wodno-ściekowej miasta Bielska-Białej poprzez budowę rozdzielczego systemu kanalizacji sanitarnej, uzupełnioną o modernizację istniejących i budowę nowych odcinków wodociągów zlokalizowanych w obszarze budowy kanalizacji sanitarnej. Projekt realizowany będzie w latach 2010-2013. W tym okresie AQUA S.A. będzie systematycznie realizować roboty budowlane związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej oraz wymianą sieci wodociągowej w poszczególnych dzielnicach Bielska-Białej. Planowany koszt inwestycji: 206,5 mln zł. Kwota dofinansowania z Funduszu Spójności: 107,4 mln zł.

źródło: um.bielsko.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj