Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Łomży otrzymało od prezydenta Łomży pozwolenie na budowę biofiltrów z przyłączami wodno – kanalizacyjnymi i energetycznymi oraz przekryć urządzeń technologicznych wraz z wentylacją na oczyszczalni ścieków przy ul. Zjazd w Łomży.

Warta około 4 milionów złotych inwestycja ma się rozpocząć w tym i zakończyć w przyszłym roku. Uzależnione to jednak będzie od pozyskania środków zewnętrznych na ten cel, o co władze spółki już zabiegają.

Obiekty oczyszczalni ścieków stanowią źródła niekontrolowanej emisji odorów i powodują wysoki poziom ulatniania się gazów złowonnych do atmosfery. Wprawdzie w momencie budowy oczyszczalni przewidziano zastosowanie filtrów pochłaniających gazy, lecz ich skuteczność po latach funkcjonowania nie jest oceniana najlepiej. Przemieszczanie się nieprzyjemnych zapachów w kierunku obiektów mieszkalnych i użyteczności publicznej powoduje  duże uciążliwości.

Planowana przez miejską spółkę inwestycja polega na hermetyzacji i dezodoryzacji procesów oczyszczania ścieków na terenie funkcjonującej miejskiej oczyszczalni ścieków. Celem planowanego przedsięwzięcia jest hermetyzacja urządzeń związanych z  procesem oczyszczania ścieków oraz kontrolowany odbiór odorów i ich dezodoryzacja.

Hermetyzacja i dezodoryzacja obiektów oczyszczalni będzie polegać na szczelnym przykryciu obiektów specjalnie ukształtowanymi konstrukcjami z laminatów oraz płytami z blach stalowych kwasoodpornych. W przekryciach zaprojektowano wlaminowane króćce kominkowe wlotu powietrza i bose króćce do podłączenia kanałów wentylacyjnych wyciągowych.

Inwestycją objęte będą m.in. komory na kanałach napływowym i odpływowym, komory pomiarowa i przelewu burzowego, separator części pływających, budynek krat rzadkich i sit Huber, piaskownik wirowy oraz osadnik wstępny i zbiornik osadu przefermentowanego.

Proces hermetyzacji będzie wykonywany poprzez szczelne przykrycie elementów instalacji oczyszczania ścieków z materiałów kompozytowych. Aby osiągnąć wspomniane efekty ekologiczne MPWiK planuje poddanie procesowi hermetyzacji części urządzeń, a następnie poprzez system biofiltrów usunięcie zebranych odorów i przekształcenie ich w formy bezzapachowe.

Konstrukcja przykrycia pozwoli na kontrolowaną hermetyzację reaktora technologicznego na oczyszczalni ścieków z możliwością przewietrzania przestrzeni poddanej hermetyzacji w celu ochrony pozostałych elementów i jego wyposażenia przed środowiskiem wysoce korozyjnym. Powietrze złowonne po wentylacji przestrzeni zamkniętej reaktora będzie kierowane na biofiltry, które są najbardziej predysponowane do neutralizacji odorów, a przy tym są bardzo ekologiczne. Wykorzystywane w biofiltrach złoża z preparowanego materiału organicznego są doskonałym materiałem porowatym do rezydencji odpowiednich mikroorganizmów przetwarzających w procesie metabolicznym związki odorowe w formy bezwonne. Skuteczność usuwania niepożądanego zapachu w przypadku biofiltrów wynosi 95%.

Władze Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji powyższą inwestycję chcą rozpocząć jeszcze w tym roku. Uzależnione to jednak obędzie od pozyskania dotacji zewnętrznych na ten cel.

źródło: lomza.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj