Dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej zrealizowany zostanie projekt „Budowa instalacji do spalania biomasy na kotle nr 8 w Elektrowni Dolna Odra”, którego beneficjentem jest PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.

Dzięki realizacji projektu ograniczeniu ulegnie emisja zanieczyszczeń, a tym samym poprawi się jakość powietrza w regionie. Znacznemu zredukowaniu ulegnie poziom SO2 (o 88,974 Mg/rok), CO2 (o 6,542 Mg/rok) oraz pyłu (o 58 414 Mg/rok).

Instalacja spalania biomasy wybudowana zostanie na kotle nr 8, na którym obecnie funkcjonuje instalacja spalania węgla. Po zakończeniu realizacji projektu, elektrownia będzie spalać nie tylko węgiel, ale również biomasę pochodzenia leśnego i rolniczego. Powstanie także niezbędna infrastruktura, m.in.: zbiornik magazynowy, budynek, w którym rozdrabniana będzie biomasa, a także węzeł dozowania i podawania biomasy do komory paleniskowej kotła.

Elektrownia Dolna Odra w Nowym Czarnowie koło Gryfina (woj. zachodniopomorskie) wraz z Elektrownią Pomorzany i Elektrownią Szczecin wchodzą w skład Zespołu Elektrowni Dolna Odra. Ten z kolei jest częścią PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A.

Projekt został dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu IV – Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska (działanie 4.5. – Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie ochrony powietrza), Programu Infrastruktura i Środowisko. Jego koszt całkowity sięga prawie 37 mln zł, zaś wartość dofinansowania to 9 mln zł.

źródło: mos.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj