11 października podpisano umowę pomiędzy WFOŚiGW w Katowicach a gminą Wojkowice o dofinansowaniu ze środków unijnych budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice – Etap I. Projekt ten obejmuje budowę 6,1 km kanalizacji sanitarnej oraz budowę 4,7 km sieci deszczowej.

W wyniku tych prac do nowej sieci kanalizacyjnej zostanie przyłączonych 1294 osób, Całkowity koszt realizacji projektu to ponad 19 mln zł, natomiast maksymalna kwota dofinansowania z Funduszu Spójności to ponad 11 mln zł.

Do tej pory WFOŚiGW w Katowicach podpisał dwanaście umów o dofinansowanie projektów ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” na łączną kwotę ponad 396 mln zł dotacji. Koszt całkowity planowanych zadań to prawie 639 mln zł. Dzięki tym pieniądzom możliwe będzie wybudowanie 320 km sieci kanalizacyjnej, 13 km sieci wodociągowej oraz 2 zakładów gospodarki odpadami.

źródło: wfosigw.katowice.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj