W Gdańsku zakończyło się głosowanie na projekty, które zostaną zrealizowane z miejskiego budżetu obywatelskiego. Dzięki pieniądzom zakupione zostaną m.in. defibrylatory, wybudowana zostanie także nowa wieża widokowa.

– W takim głosowaniu wygrani są zawsze wszyscy. A to dlatego, że sam akt obywatelskiego zaangażowania jest już sukcesem – mówi prezydent Gdańska Paweł Adamowicz.

– To sukces wszystkich tych, którzy składali projekty, musieli je przemyśleć, przedyskutować, być może w niektórych dzielnicach musieli też szukać kompromisu pomiędzy różnymi interesami mieszkańców – podkreślił prezydent Adamowicz.

W piątej edycji budżetu obywatelskiego w Gdańsku na projekty do realizacji w 2018 r. mieszkańcy mieli do rozdysponowania 14 mln zł. 11,2 mln zł przeznaczono na działania dla poszczególnych dzielnic, a 2,8 mln złotych – dla całego miasta. W głosowaniu do wyboru było w sumie 297 projektów.

Gdańscy urzędnicy potwierdzili już, że, w porównaniu z ubiegłym rokiem, wzrosła liczba mieszkańców uczestniczących w głosowaniu.

Wśród projektów ogólnomiejskich zdecydowanie wygrał ten dotyczący montażu 26 defibrylatorów na terenie całego Gdańska (6082 głosy). Zrealizowany zostanie także pomysł budowy wieży widokowej w Parku Oruńskim (3775 głosów).

Wśród dzielnic można wyróżnić Wzgórze Mickiewicza, gdzie zrealizowanych zostanie wszystkich sześć projektów, które zgłoszono w ramach budżetu obywatelskiego na 2018 r. Dotyczą one m.in. montażu progów zwalniających na jednej z ulic czy oświetlenia placu zabaw.

Podobna sytuacja jest na Jasieniu – tutaj zrealizowanych zostanie dziewięć z dziesięciu zgłoszonych pomysłów.

Z kolei w dzielnicy Ujeścisko-Łostowice, w której zgłoszono aż 27 projektów, zrealizowany zostanie tylko jeden. Całą pulę zdobył pomysł na park rekreacyjny przy jednym z tutejszych osiedli.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj