Blisko 15,17 mln zł z Unii Europejskiej otrzyma Warszawa na przebudowę bulwarów wiślanych na lewym brzegu Wisły w ramach Działania 6.4 Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym, Programu Innowacyjna Gospodarka. Powstaną tam m.in. promenady spacerowe, ścieżki rowerowe i pomosty dla łodzi.

20 lutego 2011 r. została podpisana umowa o dofinansowanie dla projektu "Warszawski Węzeł Rowerowo-Wodny "Pedałuj i płyń" (bike & sail) – etap I" realizowanego w ramach działania 6.4 Programu.

Beneficjentem projektu jest miasto st. Warszawa. Całkowita wartość projektu wynosi 77,31 mln zł, z czego wartość dofinansowania to 17,85 mln zł (15,17 mln zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 2,68 mln zł z budżetu państwa).

Ekorozwój Kraków 300 x 250

Założeniem przedsięwzięcia jest udostępnienie mieszkańcom regionu i turystom atrakcyjnej przestrzeni publicznej nad „królową” polskich rzek, w powiązaniu z ofertą turystyczno-rekreacyjną, w oparciu o usługi transportu rzecznego i komunikacji rowerowej.

W szczególności projekt zakłada:

   – budowę bulwaru nadwiślańskiego – miejskiej promenady pieszej na odcinku bulwaru lewobrzeżnego Wisły od wysokości ul. Boleść do mostu Śląsko-Dąbrowskiego;
   – budowę ok. 28 km szlaku rowerowego wzdłuż Wisły, od Łomianek do Konstancina Jeziornej („Nadwiślański Szlak Rowerowy”);
   – wyposażenie plaż miejskich; Odtwarzane zostaną 3 plaże: na wysokości ZOO, Stadionu Narodowego i Saskiej Kępy;
   – rewitalizację Portu Czerniakowskiego jako ośrodka turystyki sportu i rekreacji wodnej.

źródło: mrr.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj