Łódzka Spółka Infrastrukturalna odpowiedzialna za realizację Projektu Funduszu Spójności „Wodociągi i oczyszczalnia ścieków w Łodzi II” podpisała z Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjnych „Inkop” umowę na „Modernizację kanalizacji ogólnospławnej i przelewów burzowych, etap I”.

W ramach podpisanej umowy, która jest pierwszym etapem działań zmierzających do ulepszenia istniejącego od 80 lat sytemu ogólnospławnego, wybudowane zostanie  ponad 5 km kanalizacji deszczowej oraz 2,5 km kanalizacji ogólnospławnej. Zainstalowane zostaną również urządzenia pomiarowe w 11 przelewach burzowych, oraz 20 punktów pomiarów opadów atmosferycznych w mieście.

Celem tych działań jest stworzenie efektywnej polityki zarządzania gospodarką wodami opadowymi w Łodzi, która będzie punktem wyjścia do planowania następnych inwestycji podejmowanych w tym zakresie przez miasto.

Jednym z celów jakie Łódzką Spółka Infrastrukturalna wytyczyła sobie przy realizacji Projektu Funduszu Spójności „Wodociągi i oczyszczalnia ścieków w Łodzi II” jest ograniczenie ilości ścieków deszczowych odprowadzanych do kanalizacji ogólnospławnej, co poprawi odwodnienie całej centralnej części miasta jak również w efekcie zmniejszy ilość tzw. zrzutów burzowych, które zanieczyszczają lokalne rzeki.

źródło: Łódzka Spółka Infrastrukturalna

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj