Kanalizacja w Bydgoszczy jest przygotowana do nadchodzacych roztopów. Łącznie w mieście pod nadzorem Miejskich Wodociągów i Kanalizacji znajdują się 224 km kanalizacji deszczowej.

W ramach prowadzonych inwestycji (Bydgoski System Wodny i Kanalizacyjny II) dokonana została inspekcja telewizyjna całego układu kanalizacji i na odcinkach, które tego wymagały przeprowadzona została renowacja przewodów powłokami z tworzyw sztucznych, która przywróciła im całkowitą sprawność. Realizacja zadania została zakończona w roku 2009.

Kanały znajdujące się na terenie miasta są w ramach prowadzonej działalności w sposób regularny poddawane przeglądom i jeśli zachodzi taka potrzeba czyszczone i remontowane. Ponadto w okresie roztopów odpływy te będą nadzorowane przez całą dobę przez służby pogotowia technicznego i jeśli zajdzie taka potrzeba niezwłocznie podejmowane będą stosowne do sytuacji działania.

źródło: bydgoszcz.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj