W Bydgoszczy podpisany został kontrakt dotyczący budowy magistrali wodociągowej do Fordonu. Projekt realizowany jest w ramach programu Bydgoski System Wodny i Kanalizacyjny. Część kosztów pokryje Unia Europejska.

Całe zadanie podzielone było na trzy części. Prace nad pierwszym i drugim etapem wodociągowcy zakończyli w kwietniu 2005 roku. Wybudowano wtedy około 9 km magistrali wodociągowej oraz 1,8 km sieci wodociągowej zasilającej gminę Osielsko i dzielnicę Myślęcinek. Trzecia część zadania, będąca uzupełnieniem realizowanych poprzednio inwestycji,  obejmuje budowę magistrali wodociągowej od ul. Żnińskiej do ul. Partyzantów o długości około 0,6 km wraz z przejściem przez rzekę Brdę.

Całe przedsięwzięcie jest niezmiernie istotne dla bydgoszczan, szczególnie dla mieszkańców Fordonu. Ok. 80 tys. mieszkańców tej dzielnicy już dziś może mieć pewność, że w przypadku jakiejkolwiek awarii głównej magistrali, która dostarcza im wodę, istnieć będzie druga, która bez problemu zapewni Fordonowi stałą dostawę wody.

Realizacja zadania ma pozwolić również na pełne wykorzystanie istniejących zbiorników retencyjnych w Fordonie oraz obniżenie ciśnienia w miejskiej sieci wodociągowej, co skutkować będzie mniejszymi stratami przepływu wody w sieci oraz minimalnym zagrożeniem awariami.

Całość prac ukończona zostanie w listopadzie br., a koszt ich wykonania wyniesie 4,9 mln zł.

źródło: bydgoszcz.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj