Na zlecenie Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego oczyszczony został rów przepustowy na odcinku od ul. Racjonalizatorów w kierunku Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Miechowicach, gdzie nagromadzony muł, sterty śmieci i zarośla, utrudniały jego prawidłowe funkcjonowanie.

Przeprowadzone prace polegały w głównej mierze na odmulaniu rowów, wykaszaniu skarp rowów, usuwaniu zalegających w korytach rowów zanieczyszczeń, naprawie uszkodzonych przepustów pod drogami i poprawieniu ich drożności. W niektórych miejscach konieczny był  demontaż i wymiana zniszczonych elementów konstrukcyjnych rowów np. murków oporowych.

Działania prowadzone w ubiegłym roku polegające na awaryjnym czyszczeniu i udrażnianiu rowów przyczyniły się do poprawy spływu wód opadowych na terenie poszczególnych zlewni i tym samym poprawiły funkcjonalność systemu kanalizacji deszczowej. Ze względu na specyficzny charakter lokalizacji oczyszczanych odcinków rowów prace musiały być prowadzone w sposób ręczny bez użycia sprzętu ciężkiego.

W ramach prowadzonych działań oczyszczono również odcinek rowu Granicznego od wlotu wód dołowych w rejonie ulicy Krzyżowej, poprzez odcinki: Chorzowska – Park Mickiewicza – hałda dawnej KWK Rozbark – Łagiewnicka – Młyńska.

źródło: bytom.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj