W Policach ogłoszono konsultacje w sprawie wyboru metody naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Police przeznaczony dla mieszkańców zabudowy wielorodzinnej.

Podobnie jak większości polskich gmin także w Policach od lipca 2013 r. obowiązuje system naliczania opłaty w zależności od liczby osób zamieszkujących nieruchomość. Jednak od tego czasu, liczba tych zadeklarowanych, zgłoszonych do systemu sukcesywnie spada. Jak informuje tamtejszy urząd, w ciągu siedmiu lat, z zabudowy wielorodzinnej (biorąc pod uwagę trzech największych zarządców nieruchomości) ubyło ok. 3500 osób.

„Przy obowiązującej metodzie naliczania opłaty, brak jest prawnych, skutecznych możliwości weryfikacji faktycznej ilości osób, zamieszkujących w nieruchomościach wielolokalowych” – czytamy w komunikacie.

Dlatego burmistrz Polic zaproponował by zrezygnować z – jak napisano – „wadliwego, nieefektywnego systemu „od osoby”, przedstawiając mieszkańcom do wyboru trzy pozostałe metody naliczania opłaty, tj: od ilości zużytej na danej nieruchomości wody, od metra kwadratowego z danej nieruchomości oraz ryczałt od gospodarstwa domowego.

Urzędnicy przyznają, że każda z dopuszczalnych metod posiada wady i zalety, a żadna nie będzie satysfakcjonująca dla wszystkich.

„Niezależnie od powyższego decyzja w sprawie wyboru musi być podjęta, ponieważ system naliczania opłaty „od osoby” się nie sprawdził, a za odpady wytworzone przez osoby niezgłoszone do systemu płacą pozostali mieszkańcy” – stwierdzają urzędnicy.

Burmistrz Polic zachęca mieszkańców zabudowy wielorodzinnej do głosowania oraz wyrażenia swojej opinii w konsultacjach społecznych, które rozpoczęły się 11 września i potrwają do 2 października.

Swój głos lub opinię można wyrazić poprzez formularz ankietowy na stronie internetowej police.pl w zakładce „gospodarka odpadami” lub pisemnie na adres Urzędu Miejskiego, ul. Stefana Batorego 3, 72-010 Police.

Czytaj więcej

Skomentuj