Powstało stowarzyszenie Polskie Aquaparki i Pływalnie. Ma walczyć o interesy swojej branży nie tylko w czasie epidemii.

“Wprowadzone przez Rząd rozporządzenia stawiają naszą branżę w trudnej sytuacji i pozbawiają szans na dalsze funkcjonowanie w czasie epidemii koronawirusa. Stojąc w obliczu tego wyzwania 19 listopada 2020 r. w Termach Maltańskich w Poznaniu zebrali się reprezentanci aquaparków i pływalni z całej Polski w celu zawiązania stowarzyszenia o nazwie +Polskie Aquaparki i Pływalnie+” – czytamy na profilu stowarzyszenia.

Podczas spotkania wybrane zostały władze w tym Zarząd i Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia, przyjęto też statut. Podstawowe postulaty Polskich Aquaparków i Pływalni to:

  • uznanie PAiP jako osobnej branży, z którą prowadzi dialog strona rządowa,
  • uzyskanie realnej, dedykowanej dla branży pomocy finansowej, która umożliwi zachowanie płynności finansowej, spłatę zobowiązań i ochronę miejsc pracy,
  • zrozumienie dla prozdrowotnej działalności i ponadstandardowego bezpieczeństwa PAiP,
  • wznowienia działalności na poziomie 50% frekwencji w strefie czerwonej oraz 75% frekwencji w strefie żółtej.

Domagają się też przejrzystych przepisów prawnych umożliwiających prowadzenie działalności gospodarczej bez ryzyka ewentualnych konsekwencji karno-skarbowych z powodu swobody ich interpretacji przez organy kontrolne.

Czytaj więcej

Skomentuj