Mieszkańcy Polski bardzo pozytywnie odnoszą się do rozwoju energetyki wiatrowej w naszym kraju – wynika z badania świadomości i zachowań ekologicznych dot. energii wiatrowej (lądowej i morskiej), przeprowadzonego w listopadzie 2020 r. dla Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Wskazało ono m.in., że 85 proc. respondentów popiera rozwój lądowych farm wiatrowych, a 76 proc. badanych chciałoby używać energii elektrycznej z morskich farm wiatrowych.

Moc zainstalowana lądowej energetyki wiatrowej w Polsce wynosi już 6,1 GW (III kwartał 2020 r). Dodatkowo, w efekcie aukcji przeprowadzonych w latach 2016-2020 powstanie ok. 4,2 GW nowych instalacji wiatrowych na lądzie. Łączna moc instalacji wiatrowych w Polsce w ciągu kilku najbliższych lat powinna osiągnąć zatem ok. 10 GW.

Rozwój lądowych farm wiatrowych w Polsce raczej lub zdecydowanie popiera 85 proc. mieszkańców kraju. 24 proc. mieszkańców Polski zadeklarowało, że mieszka w okolicy lądowych farm wiatrowych. Respondenci z tej grupy pozytywnie oceniają działania władz lokalnych i inwestora farmy wiatrowej na etapie jej powstawania – ponad połowa z nich jest tego zdania (54 proc. ocen pozytywnych wśród badanych mających w swojej okolicy zamieszkania farmy wiatrowe).

Co siódmy badany uważa, że lądowe farmy wiatrowe mają raczej lub zdecydowanie pozytywny wpływ na środowisko. W analizie ze względu na wiek respondentów można zauważyć, że im przedział wiekowy jest większy tym odsetek ocen pozytywnych jest mniejszy, lecz nadal w najstarszej grupie wiekowej jest to ponad połowa wskazań pozytywnych (58 proc.).

Mieszkańcy Polski w zdecydowanej większości popierają również rozwój morskich farm wiatrowych w Polsce (83 proc.). Wszyscy uczniowie, studenci są pozytywnie nastawieni do takich planów. Najmniej, choć nadal w znacznej części, pozytywnie odbierają takie plany emeryci i renciści (73 proc.). Ogólnie, energię elektryczną pochodzącą z morskich farm wiatrowych chciałoby używać w gospodarstwach domowych 76 proc. respondentów.

Morskie farmy wiatrowe są oceniane, jako pozytywnie wpływające na środowisko – takie przekonanie widoczne jest poprzez 67 proc. wskazań raczej lub zdecydowanie pozytywnych. 8 na 10 mieszkańców Polski jest zdania, że energia pozyskiwana dzięki morskim farmom wiatrowym jest w stanie zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne kraju.

Zgodnie z założeniami projektu Polityki Energetycznej Polski do 2040 r., planowane jest uruchomienie 5,9 GW mocy z morskich farm wiatrowych. Do roku 2040 ich łączna moc jest przewidywana w przedziale 8-11 GW. Przewiduje się, że projekty zlokalizowane na Bałtyku będą oddawane do użytku pomiędzy 2024 a 2033 r.

W tym celu Ministerstwo Klimatu i Środowiska przygotowało projekt ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych, która umożliwi rozwój tej nowej nowej gałęzi sektora odnawialnych źródeł energii w Polsce. Ustawa została przyjęta przez Sejm 17 grudnia 2020 r. i jest obecnie przedmiotem prac Senatu.

Czytaj więcej

Skomentuj